W niedzielę 10 czerwca br. strażacy ochotnicy z gminy Dąbrowa Tarnowska obchodzili swoje święto patronalne organizowane wspólnie przez Samorząd Gminy Dąbrowa Tarnowskiej i Zarząd Miejsko-Gminny Związku OSP. W tym roku uroczystość ta powiązana była z Jubileuszem 100-lecia Jednostki OSP, która była jej gospodarzem i współorganizatorem. Miejsko-Gminne obchody Dnia Strażaka rozpoczęła uroczysta Msza Św. w miejscowej kaplicy, odprawiona w intencji strażaków przez Kapelana Powiatowego Straży Pożarnej w koncelebrze z ks. Marianem Kotem, który wygłosił okolicznościową homilię. W Eucharystii wzięły udział poczty sztandarowe i delegacje wszystkich jednostek OSP z naszej gminy oraz Kompania Honorowa Straży.
Po Mszy św. pododdziały oraz goście i mieszkańcy przeszli na plac przy Centrum Kulturalno-Społecznym w Laskówce Chorąskiej, gdzie odbyły się dalsze części uroczystości, takie jak: przegląd pododdziałów, uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt, odegranie Hymnu Państwowego, wręczenie odznaczeń. Głównym punktem tej uroczystości była dekoracja sztandaru OSP Laskówka Chorąska „Złotym Znakiem Związku OSP RP”. Wszystkich uczestników powitał w imieniu organizatorów Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski. Dla podkreślenia znaczenia jubileuszu na ręce Prezesa OSP w Laskówce Chorąskiej Stanisława Wieczorka złożono listy gratulacyjne i okolicznościową plakietę od Samorządu Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska.
Podczas obchodów Burmistrz Krzysztof Kaczmarski, Sołtys Laskówki Chorąskiej Jacek Świątek i Prezes firmy Fas-Bud – Jacek Pieprz symbolicznie wbili łopatę pod budowę przyszłej remizy. Obiekt ten będzie wznoszony kosztem ok. 300 tys. zł w dwóch etapach ze środków z programu województw małopolskiego “Małopolskie Remizy”.

Przemówienia gości nawiązywały do pięknej rocznicy 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskówce Chorąskiej, która zbiega się obchodami Roku Jubileuszowego 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskie. Podkreślano odwagę strażaków i ich gotowość niesienia pomocy w sytuacji zagrożenia ludzkiego życia i mienia. Burmistrz Krzysztof Kaczmarski wskazał na zaangażowanie strażaków w sprawy społeczne i ich wkład w dobry wizerunek gminy. Wspomniał o bardzo dobrej współpracy z Radą Miejską w zakresie finansowania potrzeb OSP  i podnoszenia sprawności bojowej.

Samorząd Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska z okazji Jubileuszu 100-leca Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskówce Chorąskiej wystosował do druhów z tej miejscowości list gratulacyjny wygrawerowany na pamiątkowej plakiecie. Odczytał go Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Sarat, dziękując druhom OSP za ich trud i skuteczność w wypełnianiu strażackich obowiązków, podkreślając, że: „Nie każda miejscowość może poszczycić się tak imponującą historią działania straży pożarnej na swoim obszarze i przebytą drogą rozwoju do nowoczesnej formacji. To, co zawsze było niezmienne przez 100 lat to odwaga strażaków i gotowość niesienia pomocy osobom potrzebującym.

100 lecia OSP Laskowka Choraska 10 06 2018 14 Jubileuszowe uroczystości 100 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskówce Chorąskiej  Gminne Święto StrażakaPrezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP Stanisława Początek przypomniał bohaterską postać Św. Floriana patrona strażaków oraz do historię istnienia straży pożarnej w Laskówce Chorąskiej splecioną z budowaniem niepodległej Polski po I wojnie światowej. Głos zabrali także: Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Krzysztof Kosiba, Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Sejmej, Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Jacek Sarat, Komendant Powiatowy Straży Pożarnej Krzysztof Kolarczyk oraz w imieniu Komendanta Powiatowego Policji  st. aspirant Piotr Motyka.

Ważną częścią uroczystości była dekoracja zasłużonych druhów medalami „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”, odznakami „Strażak Wzorowy” oraz odznakami za wieloletnią służbę. Aktu dekoracji medalami dokonali: Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Krzysztof Kosiba, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP druh Ryszard Pikul, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP druh Stanisław Początek, Odznaki za wieloletnią służbę wręczali wspólnie z Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofem Kaczmarskim Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP druh Ryszard Pikul, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP druh Stanisław Początek.

Odznaki przyznano następującym osobom:

Złoty medal za Zasługi dla Pożarnictwa

 1. Bieś Stanisław
 2. Bieś Tomasz
 3. Merchut Andrzej
 4. Mikos Mariusz
 5. Nytko Stanisław
 6. Wajda Tomasz
 7. Wieczorek Ryszard

Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa

 1. Bator Daniel
 2. Bieś Grzegorz
 3. Chojnowski Paweł
 4. Kułaga Ryszard
 5. Wałaszek Stanisław

Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa

 1. Aksamit Michał
 2. Kozioł Marcin
 3. Łączyński Marian
 4. Ryczek Sebastian
 5. Świątek Tomasz
 6. Świerczek Jerzy
 7. Świętek Janusz
 8. Witek Marcin

Odznaka „Strażak wzorowy”

 1. Aksamit Karolina
 2. Cygan Piotr
 3. Fiołek Daniel
 4. Fiołek Kamil
 5. Kot Marcin
 6. Majocha Łukasz
 7. Stachura Paweł
 8. Świętek Sławomir
 9. Węgrzyn Marcin

Wysługa 60 lat

Masłoń Stanisław

Wysługa 55 lat

 1. Moździerz Ryszard
 2. Pabian Jan
 3. Wąż Bronisław

Wysługa 50 lat

 1. Małek Antoni
 2. Mędala Franciszek
 3. Moździerz Aleksander
 4. Osak Julian
 5. Pikul Czesław

Wysługa 45 lat

 1. Mackiewicz Józef
 2. Świątek Stanisław

 Wysługa 40 lat

 1. Klimek Edward
 2. Marek Wiesław

Wysługa 35 lat

 1. Kita Andrzej
 2. Świętek Józef
 3. Wieczorek Stanisław

Wysługa 30 lat

 1. Brud Ireneusz
 2. Kopeć Mariusz
 3. Masłoń Andrzej

Wysługa 25 lat

Wieczorek Ryszard

  Wysługa 20 lat

 1. Bieś Grzegorz
 2. Bieś Tomasz
 3. Grabka Marcin
 4. Kiwior Józef
 5. Mikos Mariusz
 6. Moździerz Edward
 7. Moździerz Grzegorz
 8. Surman Ryszard

Wysługa 15 lat

 1. Bator Daniel
 2. Grabka Tomasz
 3. Kołodziej Damian
 4. Wałaszek Stanisław
 5. Witek Marcin

 Wysługa 10 lat

 1. Chojnowski Paweł
 2. Klimek Jakub
 3. Świętek Janusz

 Wysługa 5 lat

 1. Majocha Łukasz
 2. Świątek Jacek
 3. Świerczek Jerzy
 4. Świętek Sławomir
 5. Wąż Mateusz

W uroczystościach uczestniczyli licznie przybyli goście oraz spora grupa mieszkańców Laskówki Chorąskiej. Oprócz już wcześniej wymienionych przedstawicieli braci strażackiej i samorządów lokalnych obecni byli: Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Barbara Pobiegło wraz z radnymi powiatowymi, Wójt Gminy Mędrzechów Krzysztof Korzec, Z-ca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Ryczek, radni miejscy, Dyrektor MBP Jadwiga Kusior,  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Laskówce Chorąskiej Teresa Dąbrowa, Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Mariola Kobos, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR Andrzej Giza, sołtysi okolicznych sołectw i wielu innych gości.
Listy gratulacyjne przesłali: Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Stanisław Nowak, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, Komendant Powiatowy Policji nadkom. Mirosław Strach.
Na zakończenie piękny i dynamiczny program artystyczny na cześć strażaków przedstawili uczniowie Szkoły Podstawowej w Laskówce Chorąskiej, zakończony dostosowaną do wydarzenia wersją przeboju Sławomira.
Całość uroczystości prowadził kpt. Mariusz Chrabąszcz z Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej a dowódcą na placu uroczystości był druh Piotr Moździerz z OSP Szarwark.
Organizatorzy serdecznie dziękują Gościom i Mieszkańcom za udział oraz wszelką pomoc w przygotowaniu tej uroczystości. Szczególne podziękowania należą się Jednostce OSP w Laskówce Chorąskiej oraz społeczności Szkoły Podstawowej w Laskówce Chorąskiej.