Jubileusz 107 urodzin obchodził 7 października 2015 r. Pan Jan Rzeźniewski – najstarszy mieszkaniec gminy Dąbrowa Tarnowska. Z okolicznościową wizytą u Dostojnego Jubilata gościł Pan Krzysztof Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Pan Krzysztof Orwat Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Informatyzacji Urzędu Miejskiego oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pani Magdalena Pinas.
Na ręce Jubilata Burmistrz przekazał okolicznościowy list gratulacyjny, kwiaty oraz drobny upominek, a także złożył Jubilatowi w imieniu własnym oraz wszystkich mieszkańców gminy
s
erdeczne gratulacje oraz najlepsze życzenia.

Pan Jan Rzeźniewski urodził się dnia 7 października 1908 r. w Smęgorzowie. Ukończył 8-letnie Gimnazjum w Dąbrowie Tarnowskiej, później przez 3,5 roku studiował w Kielcach. Zna grekę, łacinę, język niemiecki i podstawy języka hebrajskiego. Po wybuchu II wojny światowej został wcielony do wojska, udało mu się jednak uciec z transportu do ZSRR. Po długiej tułacze wrócił w rodzinne strony. W okresie okupacji Pan Jan pracując zawodowo wspierał AK i działał w konspiracji. Po wojnie krótko pracował w Technikum Rolniczym w Brniu, był kierownikiem internatu i uczył łaciny. Wraz z ks. Stanisławem Skirło ze Smęgorzowa założył Spółdzielnię Mleczarską w Smęgorzowie, gdzie pełnił funkcję prezesa. Przez wiele lat Pan Jan pracował w Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Dąbrowie Tarnowskiej. W 1942 r. zawarł małżeństwo z Zofią Ligęzą. Pan wychował 4 dzieci, doczekał się 9 wnuków i 11 prawnuków. Mimo 107 lat Pan Jan ciszy się dobrym zdrowiem, jest pogodny i optymistycznie nastawiony do życia. Zaskoczony wizytą gości nie ukrywał wzruszenia.
Taki jubileusz to wielkie wydarzenie nie tylko w gminie i powiecie, ale również w całej Polsce. Osób, które dożyły tak sędziwego wieku w naszym kraju jest niewiele.
Mający 107 lat Jan Rzeźniewski jest 19. najstarszą osobą obecnie żyjącą w Polce. Licząc samych mężczyzn zajmuje 3. miejsce w kraju w gronie Dostojnych Jubilatów. Jest także na 5. pozycji wśród najstarszych Małopolan. Pan Jan Rzeźniewski jest najstarszym mieszkańcem w historii naszej gminy.
Był świadkiem wydarzeń, które współczesne pokolenia znają tylko z kart historii.
Dostojnemu Jubilatowi życzymy wszystkiego dobrego – przede wszystkim zdrowia, ale
także spokoju, radości i optymizmu każdego dnia.