Z okazji Dnia Sołtysa chcemy złożyć wszystkim sołtysom naszych sołectw i oraz przewodniczącym rad osiedlowych najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i wytrwałości w pracy na rzecz swoich społeczności lokalnych.
Dzisiejsze święta ma charakter ogólnopolskie i jest wyrazem uznania dla roli sołtysów i pracy samorządowej sołectw.
Obserwując działania sołtysów 12 sołectw Gminy Dąbrowa Tarnowska i przewodniczących 3 rad osiedlowych doceniamy ich znaczenie dla poprawy jakości życia na wsi i zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich. Za to wszystko, jak również za codzienny trud serdecznie dziękujemy dziękujemy. Życzymy dalszej wytrwałości w codziennych działaniach na rzecz sołectw, osiedli i całej gminy.

Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej
Stanisław Ryczek – Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej
Jacek Sarat– Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

Przypadający 11 marca Dzień Sołtysa to święto, które ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę i zaangażowanie oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa w polskiej wsi. W miastach odpowiednikami sołtysów są przewodniczący rad osiedlowych. Obchodzone od niedawna  święto, cieszy się coraz większą popularnością, głównie w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.
Z okazji Dnia Sołtysa w wielu miejscach kraju organizowane są spotkania, konkursy i inne uroczystości sołeckie. W Gminie Dąbrowa Tarnowska zamiast typowych uroczystości w Dniu Sołtysa istnieje wieloletnia tradycja zebrań wiejskich.Obywają się one w lutym i w marcu i podczas nich mieszkańcy sołectw omawiają wraz z sołtysami i Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej sprawy istotne dla społeczności i obszarów wiejskich.