Dzień Sołtysa to miły i ważny dzień w  kalendarzu samorządowym. Jest dla nas okazją do przekazania wyrazów uznania dla pracy sołtysów i roli sołectw w naszej gminie.  Wielokrotnie mieliśmy okazję obserwować działania sołtysów 12 sołectw Gminy Dąbrowa Tarnowska, zmierzające do poprawy jakości życia na wsi i zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich przy jednoczesnym poszanowaniu dla tradycji i lokalnych zwyczajów. Za te starania oraz za owocną współpracę z władzami gminy i Urzędem Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej serdecznie dziękujemy. Życzymy dalszej wytrwałości w codziennych wysiłkach podejmowanych na rzecz lokalnych społeczności.

Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej
Stanisław Ryczek –Sekretarz Gminy Dąbrowy Tarnowskiej
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

Dariusz Lizak– Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

Przypadający o roku 11 marca Dzień Sołtysa to święto, które ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę i zaangażowanie oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa w polskiej wsi. Święto to, chociaż obchodzone od niedawna, cieszy się coraz większą popularnością, głównie w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.
Z okazji Dnia Sołtysa w wielu miejscach kraju organizowane są spotkania, konkursy i inne uroczystości sołeckie. W Gminie Dąbrowa Tarnowska zamiast typowych uroczystości w Dniu Sołtysa istnieje wieloletnia tradycja zebrań wiejskich. Obywają się one w lutym i w marcu i podczas nich mieszkańcy sołectw omawiają wraz z sołtysami i Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej sprawy istotne dla społeczności i obszarów wiejskich.
W związku z Dniem Sołtysa warto pamiętać, że najbliższe wybory sołtysów w Gminie Dąbrowa Tarnowska już w niedzielę 7 kwietnia 2019 r.

sołtys 11 marca Dniem Sołtysa