15 maja 1885 r. w Dąbrowie Tarnowskiej urodził się Marian Kukiel, generał Wojska Polskiego, historyk i polityk. Studiował na Uniwersytecie Lwowskim. Był współzałożycielem Związku Walki Czynnej, z którego w 1914 roku wyłoniły się Legiony Polskie.
W Legionach Polskich został szefem sztabu, a następnie komendantem Lwowskiego Okręgu Organizacji Strzeleckiej. 
Brał udział w bitwach Legionów podczas I wojny światowej. W 1917 roku, już w stopniu majora, objął funkcję komendanta w Szkole Podchorążych. Koniec roku 1919 i wiosna 1920 zastały go na stanowiskach inspektora szkół wojskowych i zastępcy szefa oddziału II sztabu.

gen. Marian Kukiel 134 rocznica urodzin Generała Mariana Kukiela  dąbrowianina  Ministra Obrony Narodowej w Rządzie RP na UchodźstwieW rozstrzygających i najcięższych miesiącach wojny z najazdem bolszewickim w 1920 roku pułkownik Kukiel został najpierw dowódcą 51. Pułku Piechoty, a w czerwcu 1920 roku dowódcą 24. Brygady Piechoty. Za swoje działania bojowe otrzymał order Virtuti Militari.
W latach 1925-26 generał Kukiel objął funkcję szefa Wojskowego Biura Historycznego.
Po wypadkach politycznych w 1926 roku, został przeniesiony w stan spoczynku, który stał się dla niego otwarciem niezwykle pracowitego i czynnego okresu życia. Podjął pracę wykładowcy historii wojskowości na Uniwersytecie Jagiellońskim.
gen Marian Kuliel 134 rocznica urodzin Generała Mariana Kukiela  dąbrowianina  Ministra Obrony Narodowej w Rządzie RP na UchodźstwieNie byłby sobą, gdyby poświęcając się badaniom historii Polski, nie oddał się szczególnie historii wojskowej Polski. W ten sposób w nauce został nadal żołnierzem – mówił o swoim koledze gen. Władysław Anders.
Po kampanii wrześniowej gen. Kukiel przedostał się do Francji, a następnie Anglii. W sierpniu 1940 roku został dowódcą wojsk polskich w Szkocji, którymi jako I Korpusem Wojsk Polskich dowodził przez dwa lata.
We wrześniu 1942 roku rozpoczął najtrudniejszy okres w pracy polityczno-wojskowej, kiedy jako minister obrony narodowej emigracyjnego rządu w Londynie musiał walczyć z coraz bardziej nam niechętną, polityką zachodnich sojuszników. Był jednym z najbliższych współpracowników gen. Sikorskiego. Od 1946 roku był dyrektorem Instytutu Historycznego im. Sikorskiego w Londynie.
Napisał wiele prac z zakresu historii i wojskowości, m.in. “Próby powstańcze po trzecim rozbiorze 1795-1797″ (1912), “Wojny napoleońskie” (1927), “Wojna 1812 roku” (t. I-III, 1938), “Książę Adam” (1950), “Dzieje Polski porozbiorowe 1795-1921″ (1961), “Generał Sikorski. Żołnierz i mąż stanu Polski Walczącej” (1970) oraz wydane pośmiertnie “Dzieje polityczne Europy od rewolucji francuskiej” (1992).
– Gen. Marian Kukiel przeciwstawiał się wszelkim próbom fałszowania naszej przeszłości przez wrogą propagandę i pozbawioną swobody badań i swobody słowa naukę historii kraju – mówił płk. Władysław Piekarczyk.

Marian Kukiel zmarł 15 sierpnia 1973.

W archiwach Polskiego Radia zachowało się wiele, przygotowanych i prowadzonych przez Mariana Kukiela, programów o kluczowych momentach dziejowych Polski i polskiej emigracji. Zachowały się też pogadanki radiowe generała o historycznych postaciach z którymi współpracował.

Posłuchaj archiwalnych audycji prowadzonych
przez gen. Mariana Kukiela w Radiu Wolna Europa>>>

za www.polskieradio.pl
oraz mojaniepodlegla.pl

Narada w Ministerstwie Obrony Narodowej. Od prawej gen Stanisław Kopański gen. Tadeusz Klimecki szef sztabu Naczelnego Wodza gen. Marian Kukiel minister obrony narodowej. 134 rocznica urodzin Generała Mariana Kukiela  dąbrowianina  Ministra Obrony Narodowej w Rządzie RP na Uchodźstwie Sikorski Kukiel WSC Raczyns 134 rocznica urodzin Generała Mariana Kukiela  dąbrowianina  Ministra Obrony Narodowej w Rządzie RP na Uchodźstwie Gen Kukiel Sosnkowski Kopanski 134 rocznica urodzin Generała Mariana Kukiela  dąbrowianina  Ministra Obrony Narodowej w Rządzie RP na Uchodźstwie