Jeśli masz ciekawy pomysł, dzięki któremu zmienisz swoją okolicę i sprawisz, że jego realizacja będzie służyła mieszkańcom – nie czekaj dłużej i już dziś zgłoś swoje zadanie. 19 czerwca kończy się bowiem nabór zadań do BO Małopolska. Na ich realizację w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego przeznaczono aż 8 mln zł.
Dzięki inicjatywie Województwa Małopolskiego mieszkańcy regionu mają możliwość decydować o tym, na jaki cel zostaną przeznaczone publiczne pieniądze. Małopolanie nie tylko wybierają konkretne zadanie, ale również mogą mieć realny wpływ na realizację przedsięwzięć w swoim miejscu zamieszkania stając się autorami pomysłów.

Każdy Małopolanin, który ukończył 16 rok życia w obrębie swojego miejsca zamieszkania może zgłosić dwa typy zadań – małe lub duże. Zadanie małe to takie, które dotyczy danego powiatu lub miasta Kraków, a jego wartość mieści się w granicach od 50 tys. zł do 100 tys. zł. Do dużych natomiast zaliczyć można te zaplanowane dla co najmniej 2 powiatów położonych w danym subregionie lub Krakowie, a ich wartość nie jest niższa niż 100 tys. zł i wyższa niż 400 tys. Aby zgłosić zadanie małe wystarczy zebrać 30 podpisów poparcia, zadanie duże wymaga zaś aprobaty i podpisu 60-ciu osób.

%foto UMDT  %foto UMDT

Chcąc zgłosić pomysł wystarczy wypełnić formularz zgłoszenia zadania dostępny on-line na stronie bo.malopolska.pl. Zadanie zgłoszone elektronicznie należy wydrukować, podpisać i w formie papierowej wraz z listą poparcia dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego lub jednej z agend placówki. Liczy się data wpływu.

%foto UMDT  %foto UMDT

Najpóźniej 14 września zostanie ogłoszona pełna lista zweryfikowanych zadań, na które od 25 września do 13 października swoje głosy oddadzą mieszkańcy regionu. Wyniki głosowania i zwycięskie pomysły, na które do podziału czeka 8 mln zł poznamy jeszcze przed końcem roku – ostatniego dnia listopada.