14 kwietnia obchodzimy 1057. rocznicę przyjęcia chrztu przez Polskę. Chrzest Polski to tradycyjna nazwa chrztu księcia Polan – Mieszka I, który zapoczątkował proces chrystianizacji Polski. Akt przyjęcia chrztu, datowany przez historyków na dzień 14 kwietnia 966 roku, uważa się za symboliczny początek państwa polskiego i kościoła katolickiego w naszym kraju.

14 kwietnia 966 r. Mieszko I z dynastii Piastów przyjął chrzest z rąk biskupów czeskich. Uroczystość ta wzmocniła autorytet władcy i pomogła zjednoczyć państwo wokół nowej religii. Przyczyniła się do traktowania władcy Polan jako równorzędnego partnerem  przez innych chrześcijańskich władców Europy. Na ziemiach polskich, w Poznaniu, utworzone zostało pierwsze biskupstwo misyjne, a na jego czele stanął biskup Jordan.

Przyjęcie chrześcijaństwa pozwoliło młodemu państwu przyłączyć się do zachodnioeuropejskiej strefy kulturowej i cywilizacyjnej, a sam akt przyjęcia chrztu uważany jest za początek polskiej państwowości i polskiego Kościoła katolickiego.