1 maja 2019 r. świętujemy 15. wejścia Polski do Unii Europejskiej. Przez te wszystkie lata, dzięki współpracy, wymianie doświadczeń, środkom europejskim oraz zaangażowaniu lokalnych społeczności wokół europejskich wartości, nasz kraj przeszedł zauważalną metamorfozę. Pozytywne skutki członkostwa wyraźnie widać w polskich miastach. Europejski wspólny rynek pozytywnie wpłynął na naszą sytuację gospodarczą. Dzięki środkom finansowym z UE samorządy zrealizowały wiele inwestycji infrastrukturalnych, rewitalizacji, powstało wiele nowoczesnych obiektów sportowych i kulturalnych. Takimi obiektami na terenie naszej gminy są: Hala Sportowa im. Agaty Mróz-Olszewskiej, nowy budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny, a także odnowiona synagoga chasydzka pełniąca funkcję Ośrodka Spotkania Kultur.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej to jednak nie tylko korzyści ekonomiczne, to otwarte granice, możliwości pracy i nauki w różnych miejscach Europy. To również wspólnota wartości i poczucie więzi z obywatelami innych narodów. Wiele polskich firm potrafiło z powodzeniem wykorzystać możliwości, jakie dają możliwości wolnego rynku. I choć trudno przecenić wpływ członkostwa w UE na gospodarkę lokalnych ojczyzn, warto również pamiętać o licznych programach wymiany dla młodzieży, szkoleniach i kursach dla pracowników różnych branż, rozwoju turystyki oraz wielu projektach społecznych podnoszących jakość życia oraz niwelujących nierówności.

UE 15 lat Polski w Unii Europejskiej