W poniedziałek 17 czerwca 2019 r. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski podpisał umowę z Wykonawcą zadania pn. „Dobudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska” – Zakładem Instalacyjno – Budowlanym SANIT – BUD S.C, Jerzy i Andrzej Fido. Wartość zadania wyniesie 703 999,99 zł. W ramach inwestycji zostanie wykonana dobudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie wsi i miasta Dąbrowa Tarnowska w zakresie opisanym poniżej.

 W ramach inwestycji zostanie wykonana dobudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie wsi i miasta Dąbrowa Tarnowska w następującym zakresie:
Dobudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie wsi, w tym:
–   dobudowa sieci wodociągowej przy ul. Górnej i ul. Spacerowej w Laskówce Chorąskiej
ok. 600 m (projekt + wykonanie),
–  dobudowa sieci wodociągowej w Szarwarku ok. 180 mb (projekt + wykonanie),
–  dobudowa sieci wodociągowej w Morzychnie ok. 150 m (projekt + wykonanie),
– dostosowanie przydomowej oczyszczalni ścieków do wymogów środowiskowych grupowej oczyszczalni ścieków w Gruszowie Wielkim wraz z odprowadzeniem odcieków do rowu melioracyjnego ok. 120 mb (projekt + wykonanie).

Dobudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta:
– dobudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy ul. Spokojnej w Dąbrowie Tarnowskiej ok. 150 mb wodociągu, 600 mb kanalizacji grawitacyjnej, 250 mb kanalizacji tłocznej, przepompownia ścieków wraz z instalacją elektryczną (projekt + wykonanie),
– dobudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Legionistów w Dąbrowie Tarnowskiej (projekt całego    układu kanalizacyjnego + wykonanie ok. 800 mb kanalizacji grawitacyjnej),
– dobudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy ul. Czernia w Dąbrowie Tarnowskiej; ok. 270 mb kanalizacji grawitacyjnej i ok. 285 mb wodociągu (projekt + wykonanie),
–  dobudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Oleśnickiej w Dąbrowie Tarnowskiej ok. 80 mb (projekt + wykonanie).

Zgodnie z umową inwestycja zakończy się do 30 listopada 2019 r.

Gmina Dąbrowa Tarnowska kontynuuje realizację przedsięwzięć zmierzających do  poprawy środowiska przyrodniczego poprzez ograniczenie  zrzutu nieoczyszczonych ścieków do gruntu i cieków wodnych a także polepszenie warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej.

%foto UMDT  %foto UMDT