W związku z realizacją robót na zadaniu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1310K Samocice – Podlipie- Ćwików-Olesno-Wielopole w miejscowości Olesno ul. Leśna km 9+348,00 – 10,+312,00 klasy „Z”- zbiorczej Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z.o.o. w Mielcu wprowadzi tymczasową organizacje ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 1310K w miejscowości Olesno ul. Leśna km 9+348 -10+312.
Ze względu na złożony charakter robót (wykonanie warstw bitumicznych na całej szerokości jezdni) oraz użyty do robót sprzęt wymagane jest całkowite zamknięcie drogi  i skierowanie ruchu na trasę objazdową. W celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej pojazdom poruszającym się trasą biegnącą przez drogę powiatową nr 1310K wyznaczono objazdy w miejscowości Olesno i Ćwików drogą powiatową 1313K na odcinku Olesno-Żelichów i drogą gminną w miejscowości Ćwików.
Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót będzie zgodna z zatwierdzonym przez Starostę Dąbrowskiego projektem tymczasowej organizacji ruchu (pismo zatwierdzające o numerze KT.7121.16.2020 z dnia 30-03-2020 r.)
Termin wprowadzenia w życie czasowej zmiany organizacji ruchu: 12-13 sierpnia 2020 r.