Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej informuje, że Gmina Dąbrowa Tarnowska jest zainteresowana nabyciem nieruchomości pod budowę Centrum Kulturalno – Społecznego w Nieczajnie Górnej. Nieruchomość powinna spełniać następujące warunki:

  1. Posiada uregulowany stan prawny.
  2. Działka zlokalizowana w centralnej części wsi.
  3. Powierzchnia działki powinna wynosić od 0,30 ha do 0,50 ha.
  4. Cechy geometryczne działki powinny odpowiadać możliwości jej zabudowy.
  5. Działka powinna posiadać prawnie uregulowany dostęp do drogi publicznej.
  6. Co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób umożliwiający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu.
  7. Działka powinna być wyposażona w sieci infrastruktury technicznej lub posiadać dogodny do nich dostęp.
  8. Działka nie może posiadać użytków gruntowych z oznaczeniem LS – lasy.

Osoby, które są zainteresowane zbyciem nieruchomości prosimy o składanie ofert do tutejszego Urzędu Miejskiego w terminie do dnia 30.11.2021 r.

Osoba do kontaktu – Jacek Kopeć tel. 14 644 21 22.

Formularz internetowy znajduje się poniżej lub o sołtysa.

FORMULARZ OFERTOWY

PDF ICO1 Ogłoszenie o chęci nabycia nieruchomości pod budowę Centrum Kulturalno – Społecznego w Nieczajnie Górnej