20 września 2022 r. w  Dąbrowskim Domu Kultury odbyła się profilaktyczna konferencja naukowa „Działania profilaktyczne i prewencyjne w społecznościach lokalnych wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Bezpieczeństwo – edukacja – profilaktyka” zorganizowana przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego, Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Jarosława Kmiecia oraz Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Martę Chrabąszcz.
W konferencji wzięli udział m. in. Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, Starosta Powiatu Dąbrowskiego Lesław Wieczorek, Wicestarosta Krzysztof Bryk, Burmistrz Szczucina Jan Sipior, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Wiesław Mendys, Proboszcz Parafii ks. dziekan Stanisław Cyran, Zastępca Burmistrza Stanisław Ryczek, Dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie dr Monika Łabuzek,  Prokurator Rejonowy Waldemar Malec, były Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie gen. w st. sp. dr Józef Jedynak, Komendant Powiatowy PSP st. kpt. Marek Bator, Komendant Komisariatu Policji w Szczucinie nadkom. Witold Łopata, podinsp.  Kinga Leszkiewicz Wydział Prewencji KWP w Krakowie, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej Łukasz Węgrzyn, Przewodnicząca Komisji ds. zdrowia, polityki społecznej, sportu i rekreacji Rady Miejskiej Bernadetta Mrówka, Pełnomocnik ds. alkoholowych Gminy Dąbrowa Tarnowska Dawid Więcek.

Konferencja skierowana była m. in. do  przedstawicieli władz samorządowych powiatu dąbrowskiego, środowiska akademickiego, policji, straży, instytucji znajdujących się na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska: dyrektorów szkół, przedszkoli, żłobka, pedagogów, psychologów, przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedstawicieli MOPSiWR, PCPR-u, przedstawicieli prokuratury, sądu, kuratorów sądowych, przedstawicieli służby zdrowia, przedstawicieli Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, rodzin zastępczych.

Łącznie w konferencji wzięło udział ponad 100 uczestników.

Konferencja połączona była z promocją książki „Zagrożenia zjawiskami dysfunkcjonalnymi w gminie Dąbrowa Tarnowska. Uwarunkowania społeczne bezpieczeństwa mieszkańców. Studium socjologiczne” socjologa mł. insp. dra Bogumiła Jedynaka, I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Książka jest efektem wnikliwych badań naukowych autora na temat problemów społecznych w gminie Dąbrowa Tarnowska w odniesieniu do pozostałych gmin powiatu dąbrowskiego. Autor zawarł w niej także rekomendacje dotyczące podniesienia bezpieczeństwa lokalnego oraz skuteczności działań prewencyjnych i profilaktycznych.

Program konferencji skupiony był wokół problematyki bezpieczeństwa lokalnego oraz szeroko pojętej profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Referaty wygłosili przedstawiciele różnych środowisk naukowych:

Społeczne aspekty bezpieczeństwa, dr hab. Jan Maciejewski, prof. UWr  – Kierownik Zakładu Socjologii Grup Dyspozycyjnych, Uniwersytet Wrocławski;

Bezpieczeństwo szkolne w społeczności  lokalnej. Wyzwania na gruncie nauki i praktyki, dr hab. Eugeniusz Moczuk,  prof. PRz – Politechnika Rzeszowska;

Dzieci i młodzież w postpandemii – zagrożenia, wsparcie, profilaktyka ryzyka depresji, dysfunkcji społecznych  i zachowań autoagresywnych, dr hab. Mariusz Jędrzejko,
prof. WSBiP – Centrum Profilaktyki Społecznej, Fundacja Bonum Humanum;

Religijność jako czynnik chroniący przed patologiami i popadnięciem w zachowania ryzykowne, ks. dr hab. J. Bartoszek – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Dyrektor Diecezjalnego Radia RDN Małopolska i Radia RDN Nowy Sącz, Diecezjalny Duszpasterz Parlamentarzystów i Samorządowców Diecezji Tarnowskiej;

Instytucjonalna współpraca na rzecz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, dr Marta Chrabąszcz – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Dąbrowa Tarnowska;

Konferencja poprzedzona została warsztatami profilaktycznymi dla rodziców dzieci i młodzieży z naszej gminy poprowadzonymi przez dra hab. Mariusza Jędrzejkę,
prof. WSBiP na temat przeciwdziałania uzależnieniom w rodzinie oraz strategii wychowawczych wobec buntu nastolatków.

2 1663914187654 Profilaktyczna konferencja naukowa w Dąbrowie Tarnowskiej 1 1663914187639 Profilaktyczna konferencja naukowa w Dąbrowie Tarnowskiej

Patronat honorowy nad konferencją objęła Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie:

Loga konferencja 2022 Profilaktyczna konferencja naukowa w Dąbrowie Tarnowskiej

01 DSC 0382 Profilaktyczna konferencja naukowa w Dąbrowie Tarnowskiej 02 DSC 0387 Profilaktyczna konferencja naukowa w Dąbrowie Tarnowskiej 03 DSC 0396 Profilaktyczna konferencja naukowa w Dąbrowie Tarnowskiej 04 DSC 0403 Profilaktyczna konferencja naukowa w Dąbrowie Tarnowskiej 05 DSC 0404 Profilaktyczna konferencja naukowa w Dąbrowie Tarnowskiej 06 DSC 0412 Profilaktyczna konferencja naukowa w Dąbrowie Tarnowskiej 07 DSC 0416 Profilaktyczna konferencja naukowa w Dąbrowie Tarnowskiej 08 DSC 0418 Profilaktyczna konferencja naukowa w Dąbrowie Tarnowskiej 09 DSC 0424 Profilaktyczna konferencja naukowa w Dąbrowie Tarnowskiej 10 DSC 0425 Profilaktyczna konferencja naukowa w Dąbrowie Tarnowskiej 11 DSC 0435 Profilaktyczna konferencja naukowa w Dąbrowie Tarnowskiej 12 DSC 0439 Profilaktyczna konferencja naukowa w Dąbrowie Tarnowskiej 13 DSC 0440 Profilaktyczna konferencja naukowa w Dąbrowie Tarnowskiej 14 DSC 0447 Profilaktyczna konferencja naukowa w Dąbrowie Tarnowskiej 15 DSC 0464 Profilaktyczna konferencja naukowa w Dąbrowie Tarnowskiej 16 DSC 0466 Profilaktyczna konferencja naukowa w Dąbrowie Tarnowskiej 17 DSC 0468 Profilaktyczna konferencja naukowa w Dąbrowie Tarnowskiej 18 DSC 0471 Profilaktyczna konferencja naukowa w Dąbrowie Tarnowskiej 19 DSC 0474 Profilaktyczna konferencja naukowa w Dąbrowie Tarnowskiej 20 DSC 0487 Profilaktyczna konferencja naukowa w Dąbrowie Tarnowskiej 21 DSC 0489 Profilaktyczna konferencja naukowa w Dąbrowie Tarnowskiej 22 DSC 0493 Profilaktyczna konferencja naukowa w Dąbrowie Tarnowskiej 23 DSC 0498 Profilaktyczna konferencja naukowa w Dąbrowie Tarnowskiej 24 DSC 0501 Profilaktyczna konferencja naukowa w Dąbrowie Tarnowskiej 25 DSC 0511 Profilaktyczna konferencja naukowa w Dąbrowie Tarnowskiej 26 DSC 0516 Profilaktyczna konferencja naukowa w Dąbrowie Tarnowskiej 27 DSC 0530 Profilaktyczna konferencja naukowa w Dąbrowie Tarnowskiej 28 DSC 0532 Profilaktyczna konferencja naukowa w Dąbrowie Tarnowskiej 29 DSC 0538 Profilaktyczna konferencja naukowa w Dąbrowie Tarnowskiej 30 DSC 0540 Profilaktyczna konferencja naukowa w Dąbrowie Tarnowskiej 31 DSC 0541 Profilaktyczna konferencja naukowa w Dąbrowie Tarnowskiej 32 DSC 0547 Profilaktyczna konferencja naukowa w Dąbrowie Tarnowskiej 33 DSC 0553 Profilaktyczna konferencja naukowa w Dąbrowie Tarnowskiej 34 DSC 0565 Profilaktyczna konferencja naukowa w Dąbrowie Tarnowskiej