W dniu 7 lipca br. w siedzibie Spółki Krakowski Park Technologiczny w Krakowie wręczono 20 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny.
Wśród inwestorów odbierających takie zezwolenie był Pan Andrzej Pikul – mieszkaniec naszej gminy, właściciel Spółki z o. o. SOMIKA, który prowadzi obecnie działalność produkcyjną w Luszowicach. Spółka SOMIKA ma ambitne plany rozwoju w zakresie m.in. produkcji mebli głównie na eksport i plany te chce realizować właśnie na terenie Podstrefy Dąbrowa Tarnowska (Morzychna).
Podstrefą tą zarządza Krakowski Park Technologiczny. Spółka KPT ma blisko 18 letnie doświadczenie w zakładaniu i prowadzeniu specjalnych stref ekonomicznych i realizuje te zadania w imieniu Ministra Gospodarki.

To właśnie dzięki wielostronnej pomocy Zarządu KPT i doradców udało się w styczniu 2013 r. obszarom inwestycyjnym o pow. 15 ha położonym w Morzychnie gm. Dąbrowa Tarnowska, nadać status jednej z podstref specjalnej strefy ekonomicznej. Jak podkreśliła Prezes Zarządu KPT Pani Wiesława Kornaś – Kita, do utworzenia tej podstrefy i znalezienia pierwszego inwestora przyczyniła się wzorowa współpraca samorządów gminnych Dąbrowy Tarnowskiej i Żabna. Podstrefa leży na pograniczu wymienionych gmin.
Samorządy podjęły się wspólnie uzbrojenia tej strefy. Główna droga obsługująca strefę zaplanowana jest po granicy administracyjnej między tych gmin. Gmina Dąbrowa Tarnowska w 2013 r. wybudowała już sieć kanalizacji sanitarnej, do której mogą podłączyć się pierwsi inwestorzy. Właścicielem gruntu po byłym lądowisku w Morzychnie jest samorząd gminy Żabno. Miejscowość Morzychna weszła w skład gminy Dąbrowa Tarnowska od 1.01.2003 r.
Inwestorzy podejmując się działalności gospodarczej na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej mają prawo do pomocy publicznej do 2026 roku. Nasz pierwszy inwestor będzie mógł w tym okresie odliczyć sobie aż 70 % poniesionych nakładów inwestycyjnych. Odliczenia te są rozliczane z podatku dochodowego. Niezależnie od tego gmina Dąbrowa Tarnowska udzieli pomocy pierwszym inwestorom w postaci zwolnienia z podatków lokalnych. Zwolnienia mogą być przyznane nawet przez 5 lat.
Spółka SOMIKA zadeklarowała poniesienie na terenie strefy ekonomicznej wydatków inwestycyjnych w kwocie prawie 5 mln zł w terminie do 30 czerwca 2017 roku oraz utworzenie minimum 15 nowych miejsc pracy.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Wiceprezes Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Pani Monika Piątkowska, Wicemarszałek Województwa Pan Jacek Krupa, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Pan Stanisław Początek.

Pierwszemu Inwestorowi życzymy sprawnej realizacji swoich planów. Strefą obecnie interesuje się dwóch kolejnych inwestorów.

Zapraszamy do kontaktów osoby i firmy zainteresowane.
Wszelkich informacji udzielają burmistrzowie Dąbrowy Tarnowskiej i Żabna.
Profesjonalną obsługę inwestora zapewnia Krakowski Park Technologiczny biuro@sse.krakow.pl tel. 12 640 19 40

Podstrefa SSE Dąbrowa Tarnowska
to bardzo dobra oferta dla przedsiębiorczych i odważnych