20 lat temu, 12 marca 1999 r., w amerykańskiej miejscowości Independence Polska, Czechy i Węgry zostały oficjalnie przyjęte do struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego. Starania o dołączenie do najpotężniejszego w historii paktu obronnego trwały od roku 1991.
W 2019 roku obchodzimy 70-lecie Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. 4 kwietnia 1949 r. podpisano w Waszyngtonie Traktat Północnoatlantycki, powołujący NATO, który wszedł w życie 24 sierpnia tego samego roku. Stanowił on zobowiązanie stron do udzielenia obrony w przypadku agresji, którego ofiarą padłoby którekolwiek z państw Sojuszu. Oprócz świętowania rocznicy 70-lecia istnienia NATO, obchodzimy również 20-lecie członkostwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim.

POL NATO 20lat 20 lat członkowska Polski w NATO Podczas wizyty w Polsce, w marcu 1992 roku, Sekretarz Generalny NATO Manfred Wörner oświadczył, że „drzwi do NATO są otwarte”. Na szczycie w Brukseli w 1994 roku, NATO przedstawiło państwom Europy Środkowej i Wschodniej, propozycje współpracy z Sojuszem w ramach programu Partnerstwo dla Pokoju. Stwarzało ono możliwość wspólnych ćwiczeń wojskowych, udziału w operacjach pokojowych i humanitarnych oraz konsultacje partnerów z NATO w razie zagrożenia ich bezpieczeństwa. Dwa lata później ówczesny prezydent USA Bill Clinton oświadczył, ze pierwsi nowi członkowie spośród krajów Europy Środkowej i Wschodniej powinni być przyjęci do Sojuszu Atlantyckiego najpóźniej w 1999 roku. W lipcu 1997 roku Polska została formalnie zaproszona do negocjacji na temat uzyskania członkostwa. Po ich zakończeniu umowa międzynarodowa o wstąpieniu Polski do NATO została ratyfikowana przez parlamenty 16 państw członkowskich, a następnie tę umowę ratyfikował Sejm RP.

 Wieloletnie starania dyplomatyczne Polski, jak również reformy przeprowadzone w sferze obronności, przyniosły pożądany skutek. 12 marca 1999 roku w mieście Independence w Stanach Zjednoczonych minister spraw zagranicznych RP przekazał amerykańskiej sekretarz stanu dokument ratyfikacyjny Traktatu Północnoatlantyckiego. Wraz z naszym krajem do Paktu zostały wówczas przyjęte Czechy i Węgry.

Polska w NATO

Nasz kraj zbudował silną pozycję w NATO. Przeznaczając na siły zbrojne co najmniej 2 procent PKB oraz ponad 20 procent budżetu obronnego na modernizację armii, jesteśmy jednym z liderów Sojuszu. Zgodnie ze znowelizowaną w 2017 roku ustawą o modernizacji i finansowaniu sił zbrojnych RP, wydatki na obronność wzrosną do 2,5 procent PKB w roku 2030.

Obecność polskich żołnierzy (w ramach Partnerstwa dla Pokoju oraz pełnoprawnego członkostwa w NATO) w misjach zagranicznych prowadzonych pod flagą Sojuszu świadczy, że troszczymy się o bezpieczeństwo w wymiarze regionalnym i globalnym. Albania (AFOR w latach 1995-1996), Kosowo (KFOR od 1999), Bośnia i Hercegowina (IFOR w 1995-1996 i SFOR w 1996-2004), Afganistan (od 2002 roku; misje ISAF i RSM), Irak – w misjach NATO w tych krajach Polska brała aktywny udział.

Polskie samoloty myśliwskie systematycznie chronią przestrzeń powietrzną Litwy, Łotwy i Estonii, a Marynarka Wojenna działała aktywnie na rzecz bezpieczeństwa szlaków morskich na Morzu Śródziemnym (w latach 2001-2011 udział polskich okrętów w operacji Active Endeavour oraz w 2017 roku dowodzenie Stałym Zespołem Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 2). W 2005-2006 Polska niosła pomoc inżynieryjną po trzęsieniu ziemi w Pakistanie.

Od 2016 roku wzrasta liczba polskich żołnierzy na misjach zagranicznych. W konsekwencji postanowień szczytu NATO w Warszawie Polska skierowała w 2017 dwa kontyngenty do Rumunii i Łotwy (ok. 200-250 żołnierzy w każdym z Polskich Kontyngentów Wojskowych) w ramach wzmocnionej wysuniętej obecności (eFP) oraz dopasowanej wysuniętej obecności (tFP) na wschodniej flance Sojuszu. W latach 2017-2018 Polska, w sile od 80 do 130 żołnierzy, pełniła rolę państwa wiodącego w zakresie szkolenia personelu irackiego w naprawianiu i obsłudze sprzętu poradzieckiego w ramach misji NATO szkolenia i budowania zdolności w Iraku (NTCB-I). Wcześniej, od 2005 do 2009 roku, uczestniczyła w misji szkoleniowej NATO w Iraku (NTM-I).

Aktualnie Wojsko Polskie bierze udział w misjach:

  • KFOR w Kosowie (ok. 300 żołnierzy i cywilów);
  • Resolute Support Mission (RSM) w Afganistanie (od ok. 200 do ok. 400 żołnierzy);
  • NATO Mission Iraq (NMI; ok. 100 żołnierzy, w tym mobilny zespół treningowy, ochrona oraz pluton inżynieryjny);
  • Baltic Air Policing w państwach bałtyckich (ok. 140 żołnierzy w ramach 8 PKW, w tym 4 myśliwce F-16 wraz z pilotami oraz personelem naziemnym i zabezpieczającym).

Zaangażowanie w misje sojusznicze przyczyniło się do wzmocnienia interoperacyjności Sił Zbrojnych RP z NATO oraz ich modernizacji.

Od czasu wstąpienia Polski do NATO na terytorium naszego kraju uruchomiono następujące struktury sojusznicze:

• MNC NE (Wielonarodowy Korpus Północ-Wschód w Szczecinie) – 1999;
• JFTC (Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy) – 2004;
• 3NSB (3 Batalion Łączności NATO w Bydgoszczy) – 2010;
• MP COE (Centrum Eksperckie Policji Wojskowej NATO w Bydgoszczy) – 2013;
• NFIU (Jednostka Integracji Sił NATO w Bydgoszczy) – 2015;
• CI COE (Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO w Krakowie) – 2017;
• MND NE (Wielonarodowa Dywizja Północ-Wschód w Elblągu) – 2017.

Systematycznie wzrasta pozycja jaką Polska zajmuje w Sojuszu. Potwierdził to największy w historii szczyt NATO zorganizowany w Warszawie w lipcu 2016 roku, na którym podjęto istotne dla bezpieczeństwa Polski i regionu postanowienia o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO, w tym m.in. o ustanowieniu wysuniętej obecności wojskowej (enhanced Forward Presence). Polscy oficerowie, dyplomaci i pracownicy cywilni zajmują stanowiska w Kwaterze Głównej NATO oraz w strukturach dowódczych Sojuszu.

brukselanato.msz.gov.pl