Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją było stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.
Celem inicjatywy było wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe, dzięki któremu uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.
Gmina Dąbrowa Tarnowska otrzymała wsparcie w kwocie 543 600 zł.

Wsparcie finansowe przeznaczono na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

01 sp 1 Laboratoria Realizacja projektu Laboratoria Przyszłości 02 laboratoria sp 3 zdjęcie.. Realizacja projektu Laboratoria Przyszłości 03 laboratoria sp 3 zdjęcie Realizacja projektu Laboratoria Przyszłości 04 laboratoria SP NG zdjęcia Realizacja projektu Laboratoria Przyszłości 05 laboratoria sp 3 zdjęcie. Realizacja projektu Laboratoria Przyszłości 06 laboratoria sp 3 zdjęcie Realizacja projektu Laboratoria Przyszłości 07 sp Smęgorzów Laboratoria Realizacja projektu Laboratoria Przyszłości 08 laboratoria SP NG zdjęcia. Realizacja projektu Laboratoria Przyszłości 09 laboratoria sp 2 zdjęcie Realizacja projektu Laboratoria Przyszłości 10 laboratoria sp 2 zdjęcie. Realizacja projektu Laboratoria Przyszłości 11 laboratoria sp 3 zdjęcie Realizacja projektu Laboratoria Przyszłości 12 laboratoria sp 3 zdjęcie. Realizacja projektu Laboratoria Przyszłości 13 laboratoria sp 3 zdjęcie. . Realizacja projektu Laboratoria Przyszłości 14 sp Smęgorzów Laboratoria. Realizacja projektu Laboratoria Przyszłości