Dzienne archiwum: 3 sierpnia 2017

W niedzielę 30 lipca br. sołectwa Gruszów Wielki i Gruszów Mały bawiły się na spotkaniu integracyjnym połączonym z obrzędem dożynkowym. Imprezę wspólnie zorganizowały panie sołtys obu wsi Józefa Taraska i Barbara Chmiel, które serdecznie powitały wszystkich gości. Ważną częścią uroczystości była prezentacja wieńca dożynkowego i ośpiewanie go. … Czytaj dalej

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2017 rok. Na realizację tych zadań została rozdysponowana kwota 66.800 zł z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. … Czytaj dalej

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako realizator projektu „Dobry Czas na Biznes – Subregion tarnowski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 zaprasza do wzięcia udziału w ww. projekcie osoby zamieszkujące powiat dąbrowski chcące … Czytaj dalej

We wtorek 1 sierpnia br. w Muzeum Lotnictwa w Krakowie odbyły się obchody Małopolskiego Święta Policji Uroczystości przewodniczyli Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego Krzysztof Radwan, p.o. obowiązki Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Robert Strzelecki oraz liczni goście z grona parlamentarzystów, samorządowców a także przedstawicieli … Czytaj dalej