Dzienne archiwum: 7 lutego 2018

Rekrutacja do przedszkoli Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Dąbrowa Tarnowska. W przypadku większej liczby dzieci, spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, na pierwszym … Czytaj dalej

Z uwagi na prognozowany w najbliższych dniach  spadek temperatury – Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej apeluje do mieszkańców miasta i gminy i organizacji społecznych o wyczulenie swojej uwagi na osoby których zdrowie i życie w zimowych warunkach atmosferycznych może być zagrożone. Zima jest szczególną porą roku. Niska temperatura, stanowi realne … Czytaj dalej

Oddział dla Dzieci przeprowadził literacko-teatralne zajęcia dla przedszkolaków z Olesna. Głównym zamiarem było oczarowanie dzieci najnowszymi interaktywnymi czytankami, których lektura i konstruwowanie to świetna i kształcąca zabawa, dostępna w naszej bibliotece „na wyciągnięcie ręki”. Dziękujemy za miłe spotkania. 

W związku z zakończeniem dotychczasowo obowiązującej umowy na odbiór odpadów komunalnych i ogłoszonym przetargiem, 1 lutego 2018 r. zawarto umowę na „Zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Dąbrowa Tarnowska”. Umowa została zawarta na okres od 1.02.2018 r. do 31.12.2019 r. Wykonawca usługi został wyłoniony w ramach procedury przetargu nieograniczonego. W przetargu uczestniczyło 2 … Czytaj dalej

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza XX Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Marii Kozaczkowej pod Honorowym Patronatem Burmistrza Gminy Dąbrowa Tarnowska Krzysztofa Kaczmarskiego. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół podstawowych oraz gimnazjum Powiatu Dąbrowskiego. Celem konkursu jest popularyzacja poezji Marii Kozaczkowej oraz polskich poetów … Czytaj dalej