Dzienne archiwum: 2 marca 2018

Urząd Statystyczny w Krakowie informuje, że w 2018 r. będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych … Czytaj dalej

Minął już prawie tydzień od zakończenia ferii zimowych, ale ich wspomnienia są jeszcze bardzo aktualne. W 2018 roku Gmina Dąbrowa Tarnowska nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras, które organizuje zimowisko dla dzieci rolników w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Dzięki temu 58 … Czytaj dalej

W Gminie Dąbrowa Tarnowska, każdego roku w lutym i w marcu organizowane są zebrania wiejskie. Celem tych zebrań jest przedstawienie mieszkańcom sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły i zaprezentowanie budżetu na rok bieżący. Sprawozdania składają również sołtysi ze swojej działalności. W ostatnich dwóch tygodniach odbyły się już zebranie we wsiach … Czytaj dalej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej Zapraszają. Rodziców, opiekunów dzieci i młodzieży, oraz wszystkie osoby zainteresowane na wykład Sędzi Anny Marii Wesołowskiej. Spotkanie odbędzie się 05 marca 2018 r. (poniedziałek)  godz. 16:00  w … Czytaj dalej