Dzienne archiwum: 12 marca 2018

Trwa otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku – klubu samopomocy w ramach realizacji zadania pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” w 2018 roku na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska. Realizacja w/w zadania publicznego … Czytaj dalej

W tym roku zamiast wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich rolnik może złożyć oświadczenie, w którym potwierdzi brak zmian w porównaniu z wnioskiem z 2017 r. Termin składania oświadczeń kończy się 14 marca 2018 r. Od 15 marca trzeba będzie już ubiegać się o dopłaty przez internet, składając elektroniczny formularz wniosku. … Czytaj dalej

Zgodnie z Zarządzeniem nr 52.1362.2018 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 09.03.2018 r. w sprawie dofinansowania realizacji zadań publicznych gminy Dąbrowa Tarnowska przez organizacje pozarządowe podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2018 r. Urząd Miejski podaje do wiadomości informację o przyznanych dotacjach.

Studium Prawa Europejskiego, jako organizator, zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół i przedszkoli: „Przedszkole młodych patriotów” i „Szkoła młodych patriotów”. Organizator zaprasza do udziału w tym Ogólnopolskim Konkursie dla opiekunów, wychowawców, asystentów, dyrektorów przedszkoli i szkół oraz przedszkolaków i uczniów. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 15 marca 2018 r. do 15 … Czytaj dalej

Jak pokazują wyniki badania Barometr zawodów 2018, w Polsce zaczyna brakować „rąk do pracy”, a napływ pracowników z zagranicy nie jest w stanie wypełnić luki na rynku, spowodowanej między innymi starzeniem się społeczeństwa. Jednym ze sposobów, aby ograniczyć niedobory kadrowe, jest zwiększenie zatrudnienia w grupie osób dojrzałych, inwestowanie … Czytaj dalej