Miesięczne archiwum: Sierpień 2018

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej prosi o wyrażenie opinii mieszkańców Naszej Gminy, a w szczególności mieszkańców miejscowości Nieczajna Górna i Nieczajna Dolna dotyczącej rozbudowy Publicznego Przedszkola. Uwzględniając składane do tutejszego urzędu wnioski związane z potrzebą dobudowy sali dydaktycznej przedszkola w Nieczajnie Górnej, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej zlecił firmie „LIGMA projektowanie … Czytaj dalej

Zakończono prace przy budowie łącznika od ulicy Sucharskiego do ulicy Wyszyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Wykonawcą robót była firma Kompleksowe Utrzymanie Dróg Mariusz Biedroński. Wykonane są roboty ziemne, kanalizacja opadowa oraz stabilizacja gruntu. Wybudowany odcinek drogi pozwoli rozładować ruch kołowy w tym rejonie, szczególnie przy włączeniu … Czytaj dalej

Piknik Rodzinny wsi Morzychna, który odbył się w sobotę 4 sierpnia br. był pierwszym w historii tego sołectwa. Na spotkanie przybyło wiele osób, w tym mieszkańcy wsi, ale też sąsiednich miejscowości. Przybyłych gości powitała sołtys Morzychny, a zarazem Radna Rady Miejskiej Bernadetta Mrówka. Zaproszenie na familijną imprezę przyjęli: Proboszcz … Czytaj dalej

W poniedziałek 6 sierpnia 2018 r. odbyła się XLIV sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Obrady prowadził Jacek Sarat – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Po przyjęciu porządku obrad i protokołów z  ostatniej sesji radni złożyli szereg wniosków, pytań i interpelacji dotyczących bieżących spraw  naszej lokalnej … Czytaj dalej

Sołtys Szarwarku Marta Mędala, Ks. Proboszcz Parafii pw. Andrzeja Boboli Waldemar Patulski, Rada Sołecka, Stowarzyszenie „Szarwark” i jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej serdecznie zapraszają w środę 15 sierpnia br. na Festyn Charytatywny pod hasłem „Wszyscy jesteśmy z Marcinem”. Impreza odbędzie się na stadionie sportowym w Szarwarku i połączona będzie z dożynkami sołeckimi. … Czytaj dalej

W poniedziałek 6 sierpnia br. na sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej wręczone zostały nagrody pieniężne dla trenerów i zawodników sekcji łuczniczej MLKS „Dąbrovia”. Nagrody te Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski przyznał decyzjami z dnia 16 lipca 2018 r. na mocy regulaminu w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu … Czytaj dalej

W poniedziałkowy wieczór 6 sierpnia br. na dąbrowskim cmentarzu parafialnym odbył się uroczysty apel pod Pomnikiem Lotników Halifaxa upamiętniający wydarzenia z sierpnia 1944 roku. W ten sposób mieszkańcy Dąbrowy Tarnowskiej oddali hołd Powstańcom Warszawskim z okazji 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz bohaterskiej załodze bombowca RAF Halifax … Czytaj dalej

W niedzielę 5 sierpnia br. sołectwo Gruszów Wielki obchodziło dożynki sołeckie. Imprezę zorganizowała rada sołecka z panią sołtys, a zarazem Radną Rady Miejskiej Józefą Taraską. Ważną częścią uroczystości była prezentacja wieńca dożynkowego i ośpiewanie go przez dziewczęcy zespół młodzieżowy przy akompaniamencie zespołu Breviter Band. Podczas … Czytaj dalej

Zakończono kolejne zadanie inwestycyjne – przebudowę drogi gminnej Morzychnie. Droga została wykonana w technologii betonowej o szerokości 3,5m i długości 200 m. Droga prowadzi do gospodarstwa rolnego. Wykonawcą zadania była firma – Usługi Budowlane Andrzej Włodarczyk z Gruszowa Małego. Koszt wykonania to 75.900,00 zł. Zadanie zostało … Czytaj dalej

E-Dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną, którego wprowadzenie do powszechnego użytku zapewni narzędzie do bezpiecznej komunikacji obywatela z e-administracją, służbą zdrowia oraz podmiotami komercyjnymi. Nie zmienią się natomiast dotychczasowe funkcje tego dokumentu, ponieważ będzie on tak jak swój poprzednik, potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania … Czytaj dalej

Trwają prace przy budowie chodnika w Nieczajnie Dolnej II etap. W 2017 roku wybudowano pierwszy odcinek chodnika długości 275 m, w bieżącym roku wybudowane zostanie dalsze 170 metrów. Wykonawcą jest firma Usługi Transportowe Grzegorz Wałaszek z Brnika. Koszt prac to 154.611 zł. Budowa ta to odpowiedź … Czytaj dalej

W dniu 2 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń “Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” parom małżeńskim z gminy Dąbrowa Tarnowska. Na wniosek Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej i postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale otrzymało 35 par małżeńskich zameldowanych na terenie gminy, które w 1967 … Czytaj dalej

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1073 ze zm. / informuję, że w dniu 31.07.2018r. na wniosek Inwestora: TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, działającego przez pełnomocnika: Pana Jerzego Pikul, z dnia 29.05.2018r. została wydana decyzja … Czytaj dalej

Od sierpnia wnioski o świadczenia dla rodzin, w tym o „Dobry Start” i „Rodzina 500+”, można składać także tradycyjną drogą czyli w wersji papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej. Równolegle trwa składanie wniosków przez internet.  1 lipca ruszyło składanie wniosków o świadczenia dla rodzin. … Czytaj dalej

26.07.2018 wychowankowie placówki wsparcia dziennego „Jutrzenka” wraz z rodzicami uczestniczyli w jednodniowym wyjeździe integracyjnym do Krakowa. Dzień rozpoczął się od kontroli autobusu przez policjantów z KPP w Dąbrowie Tarnowskiej. Gdy panowie policjanci wystawili protokół stwierdzający pełną sprawność techniczną pojazdu wyruszyliśmy w drogę. W Krakowie czekała na nas już nasza Pani … Czytaj dalej

Dzisiaj, 1 sierpnia przypada 74 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. To największe w najnowszej historii Polski zbrojne wystąpienie zorganizowane przez Armię Krajową rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. o godz. 17:00 – godzina W – od jednoczesnego ataku na niemieckie obiekty w wielu dzielnicach stolicy. Tysiące młodych mieszkańców Warszawy … Czytaj dalej

Strona 3 z 3123