Dzienne archiwum: 28 września 2018

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Tarnowie I postanawia, co następuje: § 1. W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 … Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej przedstawia poniżej Komunikat Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 27 września 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Właściwość terytorialna Komisarza Wyborczego w Tarnowie I obejmuje powiaty: dąbrowski, tarnowski; miasto … Czytaj dalej