Dzienne archiwum: 9 stycznia 2019

Od 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stali się właścicielami gruntów. Skutkiem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów jest to, że 2,5 mln użytkowników wieczystych stało się właścicielami. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju będzie monitorować na bieżąco … Czytaj dalej

Informujemy, że 27 grudnia 2018 r. została podpisana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego umowa o dofinansowanie na realizacje zadania pn.: „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”. Łącznie do dofinansowania w ramach działania 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1. Rozwój … Czytaj dalej