Dzienne archiwum: 10 stycznia 2019

Na podstawie art. 5 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.z 2018r, poz. 450 z p.zm), w związku z art. 7 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r, poz.994 z p.zm), Uchwały XLVI/668/18 … Czytaj dalej

Dąbrowski Dom Kultury ogłasza nabór chętnych dzieci w wieku 7-15 lat do zespołu folklorystycznego na bazie grupy z Nieczajny Górnej. Zapisy chętnych telefonicznie do końca stycznia (14-6559214). Spotkanie organizacyjne w DDK 1 lutego o godz.19:30 (piątek). Zajęcia odbywać się będą 1 raz w tygodniu – w okresie jesienno-zimowym w soboty … Czytaj dalej

Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami, w których autor informuje o wątpliwościach dot. złożonej deklaracji oraz wzywa do ustosunkowania się co do zaistniałej sytuacji. W treści może znajdować się link. Nie należy otwierać wiadomości, ani załącznika, klikać w linki zawarte w treści oraz odpowiadać na e-mail nadawcy. Załącznik / link może … Czytaj dalej