Dzienne archiwum: 21 lutego 2019

Celem głównym projektu  jest udzielenie kompleksowego wsparcia poprzez dostarczenie wiedzy nt. uruchomienia działalności gospodarczej. (udzielenie wsparcia szkoleniowo doradczego), umożliwienie pokrycia kosztów utworzenia firmy bezzwrotna dotacja w wysokości 29000 zł oraz dostarczenie wiedzy nt. prowadzonej działalności  gospodarczej  (udzielenie wsparcia pomostowego doradczego). Uczestnikami projektu mogą być … Czytaj dalej

Co roku o tej samej porze – w okresie wiosennym dochodzi do pożarów wznieconych wypalaniem traw na łąkach oraz nieużytkach rolnych. Przypominamy, że takie zachowania są czynem bezprawnym pociągającym za sobą odpowiedzialność karną. W myśl polskiego prawa wypalanie traw to czyn zabroniony, ścigany karnie. Zgodnie z art. 124 ustawy … Czytaj dalej