Dzienne archiwum: 29 lutego 2020

Zebrania wiejskie organizowane każdego roku w Gminie Dąbrowa Tarnowska w lutym i w marcu dobiegają już końca. Odbyły się już zebrania 8 sołectwach tj. w Brniku, Morzychnie, Nieczajnie Dolnej Lipinach, Sutkowie, Szarwarku, Laskówce Chorąskiej i Żelazówce z udziałem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego oraz przedstawicieli Urzędu Miejskiego. Kolejne zebrania … Czytaj dalej

Celem zebrań wiejskich, które co roku na przełomie lutego i marca  organizowane są  w Gminie Dąbrowa Tarnowska jest przedstawienie przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Mieszkańcom poszczególnych sołectw sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły oraz zaprezentowanie budżetu na rok bieżący. Swoje sprawozdania składają również Sołtysi ze swojej działalności … Czytaj dalej