Dzienne archiwum: 12 sierpnia 2020

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w dniu 14 sierpnia br. (piątek) punkty PSZOK na terenie gminy będą nieczynne. 14 sierpnia zgodnie z zapisami Kodeksu pracy został wyznaczony jako dzień wolny od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t Dz. U. z 2020 r., poz. 293, ze zm.) oraz uchwały nr XLIII/609/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa … Czytaj dalej