Dzienne archiwum: 8 października 2020

Projekt „Efektywni na rynku pracy” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa. Celem projektu jest podwyższenie zdolności do podjęcia zatrudnienia wśród 168 osób, powyżej 30 roku życia, zamieszkujących województwo małopolskie (powiat … Czytaj dalej

W piątek 5 października zmarł mjr harcmistrz Władysław Zawiślak, harcerz Szarych Szeregów, żołnierz Armii Krajowej. Podczas II wojny światowej pełnił funkcję zastępcy komendanta Konspiracyjnego Hufca Harcerskiego „Drewniaki” w Dąbrowie Tarnowskiej, wchodzącego w skład Szarych Szeregów. Był także uczestnikiem akcji „Burza” w 1944 r. Zmarły był … Czytaj dalej