Miesięczne archiwum: Styczeń 2021

W całej Polsce trwa 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Organizatorzy informują, że w tym roku zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.W zbiórce publicznej w wielu miastach Polski uczestniczy prawie 120 tysięcy wolontariuszy. Zarejestrowano także 79 sztabów, biorących udział w kweście za granicą. … Czytaj dalej

1 kwietnia 2021 r., według stanu na 31 marca 2021 r., w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym … Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż w okresie od 1 lutego do 1 marca 2021 roku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z oryginałami faktur. Zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji … Czytaj dalej

W związku z informacją Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie działań zapobiegających zagrożeniom wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa małopolskiego, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie zwraca się z prośbą o zgłaszanie, właściwym terytorialnie powiatowym lekarzom weterynarii, przypadków znalezienia zwłok ptaków związanych ze środowiskiem wodnym (kaczek, gęsi, … Czytaj dalej

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej przedstawia informacje o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2021/2022. Okres od końca stycznia do końca marca jest czasem głównego postępowania rekrutacyjnego. Uzupełniające postępowania rekrutacyjne będą prowadzone w sierpniu 2021 r.

Gmina Dąbrowa Tarnowska działając w ramach Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego przystąpiła do projektu pilotażowego „ Centrum Wsparcia Doradczego” realizowanego przez Związek Miast Polskich na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Rozwoju. Projekt ma na celu wypracowanie docelowego modelu Centrum Wsparcia Doradczego, czyli modelu świadczenia doradztwa partnerstwom … Czytaj dalej

W roku pandemii 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy także w Dąbrowie Tarnowskiej wygląda zupełnie inaczej niż dotąd. Cieszy ogromnie fakt, że aukcje DDK (konto DDK2020) na Allegro idą bardzo dobrze. Sprzedano, poddając licytacji wiele różnych przedmiotów za kwotę ponad 3600 zł. Nadal aktywnych jest … Czytaj dalej

Zgodnie z art. 144 ordynacji podatkowej doręczenie decyzji podatkowej dokonane zostanie za pośrednictwem operatora pocztowego, sołtysów oraz pracowników organu. W tym roku z uwagi na okres pandemii COVID-19 doręczenie będzie dokonywane w sposób bezpieczny dla pracowników organu i podatników. Dopuszczamy dostarczenie nakazów do skrzynek pocztowych a w przypadku ich braku doręczenie … Czytaj dalej

W środę 27 stycznia  2021 r. odbyła się XXIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej zwołana na wniosek Burmistrza Krzysztofa Kaczmarskiego. Sesja poprzedzona była komisją na której radni szczegółowo omówili wszystkie projekty uchwał. Z uwagi na obecną sytuację pandemiczną komisja, podobnie  jak i  sesja prowadzone były … Czytaj dalej

Dzisiaj 27 stycznia br. obchodzimy 76. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Pamięć całego świata koncentruje się na tragedii okrutnego systemu terroru stworzonego przez Niemców w okupowanej Europie. Dzisiejszy rocznica to jednocześnie Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Został ustanowiony w 2005 roku przez … Czytaj dalej

Blisko 80 wolontariuszy (dokładnie 78 os. – dzieci, młodzież, dorośli, całe rodziny) przygotowuje się do 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Dąbrowie Tarnowskiej. W 2021 roku ten finał będzie na całym świecie inny niż dotąd z powodu nieustępującej pandemii. To wyzwanie, próba, ale i szansa na solidarność w trudnych czasach … Czytaj dalej

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne 1 stopnia o oblodzeniach dróg dla wszystkich małopolskich powiatów. – Ważność: od godz 17:00 dnia 26.01.2021 do godz. 9:00 dnia 27.01.2021 – Przebieg:  Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach śniegu śniegu. … Czytaj dalej

Sejm przyjął nowelizację zawierającą zmiany w ustawie o Polskim Bonie Turystycznym. Nowe przepisy znacznie rozszerzają katalog aktywności opłacanych bonami i listę podmiotów turystycznych, które mogą korzystać z programu. Bonus będzie można wykorzystać na zwiedzanie polskich miast, wyjazdy do atrakcji turystycznych takich jak skanseny, muzea, parki wodne … Czytaj dalej

Gmina Dąbrowa Tarnowska działając w ramach Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego przystąpiła do projektu pilotażowego „ Centrum Wsparcia Doradczego” realizowanego przez Związek Miast Polskich na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Rozwoju. Projekt ma na celu wypracowanie docelowego modelu Centrum Wsparcia Doradczego, czyli modelu świadczenia doradztwa partnerstwom … Czytaj dalej

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne II stopnia o intensywnych opadach śniegu dla niektórych małopolskich powiatów m.in. powiatu dąbrowskiego. Prognozuje się opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, miejscami silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 25-35 cm. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 2:00 dnia … Czytaj dalej

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej można zwiedzać wystawę pn. „Twórczość w cieniu wojny” upamiętniającą sylwetkę poety i artysty okresu wojennego – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Chronologiczny zapis wydarzeń ukazuje m.in. życiorys artysty, fotografie z czasów dzieciństwa i młodości, wątek miłości jego życia – Barbary, wiersze … Czytaj dalej

Odpowiadając na liczne pytania mieszkańców, dotyczące planów i prognoz gminy dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi i przewidywanej wysokości opłat w 2021 roku przedstawiamy poniżej kilka informacji związanych z tym niezwykle ważnym aspektem naszego życia lokalnego. Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, w myśl którego to gminy mają  obowiązek w ramach … Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, że osoby przebywające w miejscu kwarantanny lub izolacji, w związku z narażeniem na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 winny kontaktować się z tutejszym urzędem  pod nr telefonu 14 644 2117 w godzinach pracy urzędu w celu uzgodnienia sposobu i terminu odbioru odpadów komunalnych w miejscu ich wytworzenia. 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 19 stycznia 2021 r. o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie oraz wyłożeniu jej do publicznego wglądu. W załączeniu Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego – Witolda Kozłowskiego z dnia 19 stycznia 2021 r.

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, że z dniem 31 stycznia 2021 r. upływa termin składania oświadczeń oraz wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata, o której mowa wyżej wnoszona jest na rachunek gminy w każdym … Czytaj dalej

Strona 1 z 3123