Dzienne archiwum: 3 lutego 2021

Przedstawiamy treść obwieszczenia Wojewody Małopolskiego – zawiadamiającego strony o wydaniu przez Wojewodę Małopolskiego w dniu 1 lutego 2021 r., decyzji z Nr 1/Z/2020, znak: WI-XI.7840.1.94.2020.EBu w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego o pozwoleniu na budowę Nr 39/BZ/2017 znak: WI-XI.7840.1.88.2017.KS z 27.10.2017 r. inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 … Czytaj dalej

W ramach współpracy klastrowej przedstawiamy informacje na temat planowanego naboru POIiŚ, którego beneficjentami mogą być przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii. Nabór ten będzie prowadzony w osi priorytetowej: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki – w działaniu 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – w poddziałaniu 1.1.1 Wspieranie … Czytaj dalej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej działając na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę … Czytaj dalej

Narodowy Fundusz Zdrowia opracował cykl filmów edukacyjnych pn. „Świadome zakupy. Mądre wybory”. Filmy przedstawiają sposoby na przemyślany dobór artykułów spożywczych podczas wykonywania zakupów. Dowiesz się m.in. jak kupować świadomie, a czego lepiej nie kupować, bo nie służy zdrowiu. W ramach cyklu 3 filmy informacyjno-edukacyjne kompleksowo … Czytaj dalej