Miesięczne archiwum: sierpień 2021

Po długotrwałych i nawalnych opadach deszczu, które  wystąpiły 30 sierpnia br. bardzo pogorszyła się sytuacja  hydrologiczna i powodziowa na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska. W nocy oraz przez dzień spadło prawie 60 litrów wody na każdy metr kwadratowy. Ta ilość deszczu przy wcześniejszym pełnym nasyceniu gleby wodą spowodowała … Czytaj dalej

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie wydało ostrzeżenia meteorologiczne o prognozowanych intensywnych silnych opadach deszczu skutkujących gwałtownymi przyborami stanów wód dla terenów województwa małopolskiego w tym dla powiatu dąbrowskiego. Ważność ostrzeżeń: od 31 sierpnia do 1 września 2021 r. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu … Czytaj dalej

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza do udziału w projekcie „Od aktywności do zatrudnienia” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. … Czytaj dalej

41 lat temu, 31 sierpnia 1980 r., w Polsce doszło do jednego z najbardziej zaskakujących wydarzeń XX wieku. Pokojowy bunt doprowadził do zgody władz na powstanie niezależnych związków zawodowych. Porozumienia Sierpniowe stanowiły wyłom w systemie politycznym bloku komunistycznego. Pod koniec lipca 1980 r. I sekretarz KC PZPR Edward Gierek spędzał … Czytaj dalej

W wyniku intensywnych opadów deszczu w dniu 29/30 sierpnia br. gwałtownie podniósł się poziom w rzekach na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska. Podtopione zostały posesje, drogi gminne i drogi transportu rolnego, oraz pola uprawne w mieście oraz we wszystkich sołectwach. Do najbardziej zagrożonych gospodarstw dostarczono piasek i worki. Piasek do zabezpieczania domów i posesji został … Czytaj dalej

ARiMR uruchomiła pomoc na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń ze sprzedaży świń z siedzib stada tego producenta utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń w okresie obejmującym sprzedaż świń w danym kwartale, począwszy od czwartego kwartału 2020 r. W związku z ww. rozporządzeniem w terminie … Czytaj dalej

W związku z utrzymującymi się intensywnymi opadami deszczu oraz niekorzystnymi prognozami meteorologicznymi, Starosta Dąbrowski Zarządzeniem Nr 30/2021 wprowadził od godziny 9:45 dnia 30 sierpnia 2021 roku stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gmin: Dąbrowa Tarnowska, Szczucin, Gręboszów, Mędrzechów i Olesno. W pozostałych gminach z terenu powiatu tj. Bolesław i Radgoszcz pogotowie przeciwpowodziowe … Czytaj dalej

TAURON Dystrybucja informuje, że dla poprawy pewności zasilania Klientów oraz dla przeciwdziałania awariom infrastruktury energetycznej, prowadzi prace, które wiążą się z koniecznością czasowego wyłączenia energii elektrycznej we wsi Gruszów Mały (zachodnia część miejscowości). Wyłączenia planowane są od 8:00 – 14:00 – 3 września br. Każdego … Czytaj dalej

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie wydało ostrzeżenia meteorologiczne o prognozowanych intensywnych silnych opadach deszczu skutkujących gwałtownymi przyborami stanów wód dla terenów województwa małopolskiego w tym dla powiatu dąbrowskiego. Ważność ostrzeżeń: od 30 do 31 sierpnia 2021 r. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym … Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, że z dniem 30 września 2021 r. upływa termin wnoszenia trzeciej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata, o której mowa wyżej wnoszona jest na rachunek gminy w każdym … Czytaj dalej

Zakończono modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Laskówce Chorąskiej, łączącej tą miejscowość w wsią Żelazówka. Prace remontowo-modernizacyjne obejmowały m.in: roboty ziemne, podbudowę drogi, przygotowanie i położenie nowej nawierzchni. Na realizację zadania przeznaczono środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, a jego koszt wyniósł 68 484,84 zł. Prac zrealizowało … Czytaj dalej

Niestety mimo wielu apeli do społeczeństwa, wciąż zdarzają się sytuacje wyłudzania pieniędzy od seniorów. Nie bądźmy obojętni i wcześniej ostrzegajmy naszych krewnych przed osobami podszywającymi się pod członków rodziny czy funkcjonariuszy Policji. Przypominamy: policjanci nigdy nie proszą o przekazywanie im jakichkolwiek pieniędzy ani nie angażują postronnych … Czytaj dalej

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zaprasza do udziału w 21. edycji konkursu fotograficznego pt. „Skarby Małopolski”. Edycja 2021/2022 będzie przebiegała pod hasłem STREET PHOTO of MAŁOPOLSKA. Tematem konkursu jest Małopolska zaprezentowana w tak zwanej „fotografii ulicznej”. Nadchodząca edycja będzie inna niż dotychczasowe: realizowana będzie w cyklu dwuletnim … Czytaj dalej

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej wraz z Starostą Dąbrowskim zapraszają do uczestnictwa w uroczystości upamiętniającej 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Zaproszenie to jest w szczególności skierowane do kombatantów, samorządowców, społeczności szkolnych, dąbrowskich Strzelców, stowarzyszeń i instytucji oraz do wszystkich osób, które zechcą towarzyszyć delegacji samorządowej w uczczeniu tego wydarzenia. Obchody … Czytaj dalej

Małopolscy kryminalni prowadzą już szereg spraw związanych z internetowymi oszustwami, których ofiarami padają sprzedawcy oferujących swój towar w sieci na znanych serwisach aukcyjnych. Ze sprzedającym kontaktują się rzekomo zainteresowani zakupem klienci i wypytują o szczegóły. Kontakt z klientem najczęściej występuje przez znany w sieci komunikator. Sprzedający otrzymuje na komunikatorze … Czytaj dalej

TAURON Dystrybucja informuje, że dla poprawy pewności zasilania Klientów oraz dla przeciwdziałania awariom infrastruktury energetycznej, prowadzi prace, które wiążą się z koniecznością czasowego wyłączenia energii elektrycznej w Szarwarku – część miejscowości od strony Dąbrowy Tarnowskiej oraz w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Ulinów. Wyłączenia planowane są od 9:00 – 13:00 – … Czytaj dalej

3 września 2021 r. o godzinie 17.00 w Domu Malarek w Zalipiu – 33-263 Zalipie 128 A, odbędzie się debata społeczna “Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – Możesz mieć na nie wpływ”, organizowana przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Tematem debaty będzie „Problem bezdomnych zwierząt domowych oraz zwierzyny … Czytaj dalej

Dąbrowski Dom Kultury zaprasza do wspólnego kibicowania reprezentacji Polski w trzech wrześniowych meczach eliminacji grupowych 2,5,8.09 (wszystkie mecze o godz. 20:45) na największym ekranie w regionie (sala Kina „Sokół”). Bilety na poszczególne spotkania w cenie 10 zł, karnet na wszystkie trzy w promocji – jedyne 20 zł. Posmakuj w atmosferze … Czytaj dalej

22 sierpnia, w słoneczne, niedzielne popołudnie, w Smęgorzowie odbył się piknik rodzinny pod hasłem „Szczepimy się ze Stowarzyszeniem Kobiet Wsi Smęgorzów”. Na uczestników czekała moc atrakcji: dmuchany plac zabaw, pokaz pierwszej pomocy, konkursy plastyczne, sprawnościowe i wiedzowe, malowanie twarzy, wata cukrowa,  popcorn, muzyka na żywo i wspólne biesiadowanie. … Czytaj dalej

Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Kopernika i Urząd Miejski Dąbrowy Tarnowskiej zapraszają do udziału w konkursie plastycznym na najładniejszą ilustrację do legend i opowieści o naszym mieście! Nagrodą jest imienne zamieszczenie najpiękniejszych ilustracji w publikacji o historii Dąbrowy Tarnowskiej,  egzemplarz „Legend i opowieści dąbrowskich” autorstwa Sławomira Batora oraz inne nagrody rzeczowe !!! … Czytaj dalej

Strona 1 z 41234