Dzienne archiwum: 27 sierpień 2021

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, że z dniem 30 września 2021 r. upływa termin wnoszenia trzeciej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata, o której mowa wyżej wnoszona jest na rachunek gminy w każdym … Czytaj dalej

Zakończono modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Laskówce Chorąskiej, łączącej tą miejscowość w wsią Żelazówka. Prace remontowo-modernizacyjne obejmowały m.in: roboty ziemne, podbudowę drogi, przygotowanie i położenie nowej nawierzchni. Na realizację zadania przeznaczono środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, a jego koszt wyniósł 68 484,84 zł. Prac zrealizowało … Czytaj dalej

Niestety mimo wielu apeli do społeczeństwa, wciąż zdarzają się sytuacje wyłudzania pieniędzy od seniorów. Nie bądźmy obojętni i wcześniej ostrzegajmy naszych krewnych przed osobami podszywającymi się pod członków rodziny czy funkcjonariuszy Policji. Przypominamy: policjanci nigdy nie proszą o przekazywanie im jakichkolwiek pieniędzy ani nie angażują postronnych … Czytaj dalej

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zaprasza do udziału w 21. edycji konkursu fotograficznego pt. „Skarby Małopolski”. Edycja 2021/2022 będzie przebiegała pod hasłem STREET PHOTO of MAŁOPOLSKA. Tematem konkursu jest Małopolska zaprezentowana w tak zwanej „fotografii ulicznej”. Nadchodząca edycja będzie inna niż dotychczasowe: realizowana będzie w cyklu dwuletnim … Czytaj dalej