Dzienne archiwum: 31 sierpień 2021

Po długotrwałych i nawalnych opadach deszczu, które  wystąpiły 30 sierpnia br. bardzo pogorszyła się sytuacja  hydrologiczna i powodziowa na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska. W nocy oraz przez dzień spadło prawie 60 litrów wody na każdy metr kwadratowy. Ta ilość deszczu przy wcześniejszym pełnym nasyceniu gleby wodą spowodowała … Czytaj dalej

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie wydało ostrzeżenia meteorologiczne o prognozowanych intensywnych silnych opadach deszczu skutkujących gwałtownymi przyborami stanów wód dla terenów województwa małopolskiego w tym dla powiatu dąbrowskiego. Ważność ostrzeżeń: od 31 sierpnia do 1 września 2021 r. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu … Czytaj dalej

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza do udziału w projekcie „Od aktywności do zatrudnienia” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. … Czytaj dalej

41 lat temu, 31 sierpnia 1980 r., w Polsce doszło do jednego z najbardziej zaskakujących wydarzeń XX wieku. Pokojowy bunt doprowadził do zgody władz na powstanie niezależnych związków zawodowych. Porozumienia Sierpniowe stanowiły wyłom w systemie politycznym bloku komunistycznego. Pod koniec lipca 1980 r. I sekretarz KC PZPR Edward Gierek spędzał … Czytaj dalej