Miesięczne archiwum: grudzień 2021

Firma FHU DAREX Dariusza Knutelskiego z Nieczajnej Górnej zakończyła przebudowę kolejnej drogi w Gminie Dąbrowa Tarnowska. Na zlecenie Gminy Dąbrowa Tarnowska, przebudowana została droga w miejscowości Laskówka Chorąska – ul. Graniczna. W zakresie prac firma Dariusza Knutelskiego wykonała wzmocnienie podbudowy drogi, ułożyła nową nawierzchnię asfaltową oraz utwardziła … Czytaj dalej

Firma Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe z Dębicy  jest w trakcie przebudowy kolejnej drogi w Gminie Dąbrowa Tarnowska. Na zlecenie Gminy Dąbrowa Tarnowska przebudowywana jest, droga w miejscowości Szarwark. Jest to droga obok boiska sportowego LKS „Viktoria” Szarwark, tzw. koło stadionu. W zakresie robót  firma wykonuje: wzmocnienie podbudowy drogi, … Czytaj dalej

Firma  TAURON  Nowe Technologie S.A w ramach umowy na konserwacje oświetlenia ulicznego prowadzi wymianę latarń parkowych w Parku Miejskim im. 100-lecia Niepodległości Polski. Do końca roku wzdłuż alejek parkowych zostanie zamontowane 34 nowych elektrooszczędnych lamp typu LED. Nowe latarnie poprawią zarówno wystój naszego parku, jak … Czytaj dalej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Pomocna Dłoń’’ w Dąbrowie Tarnowskiej pragnie wyrazić serdeczne podziękowanie Niezrzeszonym Dąbrowiakom za tegoroczne wsparcie finansowe podopiecznych naszego Stowarzyszenia. Państwa gest, przychylność i coroczna hojność pozwala wierzyć, że są wśród nas ludzie, o wielkim sercu otwartym na potrzeby drugiego człowieka. Z okazji Świąt … Czytaj dalej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza nabór do Dziennego Domu Senior+ w Dąbrowie Tarnowskiej, w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 w okresie jego trwałości. Osoby samodzielne i nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 rok życia zapraszamy do składania deklaracji uczestnictwa, w Miejskim Ośrodku Pomocy … Czytaj dalej

W dniu 23.12.2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej pod patronatem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej będzie organizował posiłek wigilijny dla osób starszych, samotnych i potrzebujących, które zakwalifikowane zostaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, który zostanie przygotowany przez kuchnię Caritas … Czytaj dalej

Obniżająca się temperatura związana z okresem zimowym, naraża osoby bezdomne i samotne na wychłodzenie organizmu, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do śmierci. Również osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, przebywające często w nieodpowiednich miejscach są narażone na skutki działania niskich temperatur. W tym okresie szczególnie ważne jest monitorowanie tych … Czytaj dalej

Firma BUDOMEX Górniak Spółka Jawna, Kamieniec  zakończyła przebudowę kolejnej drogi w Gminie Dąbrowa Tarnowska. Przebudowana została, na zlecenie Gminy Dąbrowa Tarnowska, droga w miejscowości Smęgorzów – Łężce zachodnie W zakresie prac firma wykonała wzmocnienie podbudowy drogi, ułożyła nową nawierzchnię asfaltową wraz z utwardzeniem poboczy. W ramach … Czytaj dalej

Po raz ósmy Dąbrowski Dom Kultury zorganizował Gminny Konkurs Stroików Świątecznych. Na konkurs zgłoszono 74 rozmaite prace: od tradycyjnych po współczesne i ekologiczne. Pomysłowość i pracowitość autorów zachwyciła odwiedzających wystawę prac konkursowych. Komisja w składzie: Edmund Wilk (Przewodniczący), Ewa Łazowska, Stanisław Stroński, Paulina Bogula-Motyka przyznała nagrody w kilku … Czytaj dalej

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dąbrowa Tarnowska na 2022 rok”. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej zaprasza do zapoznania się z projektem uchwały. Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 27 grudnia … Czytaj dalej

20 listopada 2021 r. ruszył nabór do II edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą do 28 lutego 2022 r. Koła Gospodyń Wiejskich zgłaszają się samodzielnie poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres: konkurs.KGW@prezydent.pl: – poprawnie wypełnionej i podpisanej karty … Czytaj dalej

13 grudnia 2021 r. ruszyła kolejna kampania społeczna Wojewody Małopolskiego – Łukasza Kmity, zachęcająca do wykonywania szczepień, tym razem pod hasłem:  „Jesteś ważny, jesteś potrzebny. Zaszczep się!”  Spoty będą emitowane w TVP3 Kraków i Radiu Kraków. “… Chcemy pokazać prosty i ścisły związek pomiędzy szczepieniami a ciężkim przechodzeniem COVID-19. … Czytaj dalej

Dwie organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego i Stowarzyszenie Kobiet Wsi Nieczajna pozyskały środki w ramach Lokalnej Grupy Działania „PROWENT” w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie służące promocji folkloru i bogatej tradycji kulturalnej regionu, co może poprawić atrakcyjność turystyczną Powiśla Dąbrowskiego. … Czytaj dalej

30 listopada 2021r. Prezydent podpisał ustawę o rodzinnym kapitale opiekuńczym – której celem jest wsparcie rodzin z dziećmi, przede wszystkim poprzez wprowadzenie dwóch nowych świadczeń: – rodzinny kapitał opiekuńczy oraz – dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub  u dziennego opiekuna.

Zadanie projektowe pn.: „Spotkania z Odnawialnymi Źródłami Energii” realizowane było w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROWENT na lata 2014-2020. Promowało odnawialne źródła energii wśród młodego pokolenia mieszkańców obszaru LGD PROWENT miasta Dąbrowa Tarnowska. Działania … Czytaj dalej

W ostatnich dniach zakończono prace przy konserwacji figury Św. Jana Nepomucena w Nieczajnie Dolnej, będącej ważnym elementem lokalnego dziedzictwa kulturowego i religijnego. Figura jest wartościowym obiektem sztuki sepulkralnej, a po renowacji wzbogaca krajobraz obszarów wiejskich gminy Dąbrowa Tarnowska. Projekt renowacji realizowało Stowarzyszenie Przyjaciół, Absolwentów … Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 24.12.2021 r. (piątek) będzie nieczynny, w zamian za święto przypadające 25 grudnia (sobota). Urząd Stanu Cywilnego będzie pełnił dyżur 24.12.2021 r. (piątek) w godzinach od 10:00 do 12:00,podczas którego będzie można załatwić formalności związane z aktem zgonu.

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku dekretem Rady Państwa został wprowadzony na terenie Polski stan wojenny. Uzasadniono go groźbą zamachu stanu przez opozycję zgromadzoną głównie w NSZZ „Solidarność”, załamania gospodarki i interwencji wojsk radzieckich. Władzę w okresie stanu wojennego sprawowała WRON – Wojskowa Rada … Czytaj dalej

Od 11 grudnia 2021 r. obowiązywać będą nowe wzory dokumentów dotyczących Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (założenie, zmiana, zawieszenie, wznowienie i likwidacja działalności). Dotychczasowe wnioski w wersji 1.8.9 obowiązują do 10 grudnia. Dokumenty można pobrać na stronie www.biznes.gov.pl/ceidg, znajdują się tam również bieżące informacje dot. wprowadzanych zmian.

Strona 2 z 41234