Miesięczne archiwum: czerwiec 2022

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Kobiet Wsi Smęgorzów oraz realizacji zadania projektowego pt.: „Festiwal Regionalizmu w Dąbrowie Tarnowskiej” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego w Szkole Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej od dnia 19 … Czytaj dalej

W dniu dzisiejszym tj. 02.06.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie z Panią Poseł na Sejm RP Anną Pieczarką, w którym udział wzięli: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Burmistrz Gminy Żabno Marta Herduś, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, Zastępca … Czytaj dalej

Wraz z upływem czasu i zmianą trybu życia zanikają lokalne tradycje i zwyczaje kulinarne naszego regionu. Realizując kolejne zadania projektu „Festiwal Regionalizmu w Dąbrowie Tarnowskiej” Firma Cristal Park w Dąbrowie Tarnowskiej we współpracy z naszą szkoła, w dniach 21 i 22 maja przygotowała i udostępniła stoisko z lokalnymi specjałami, jako sposób … Czytaj dalej

Rozpoczęły się prace renowacyjne „Placu Walczących o Niepodległą Polskę” w Parku Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej”. Zakres robót obejmuje: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, podbudowę i roboty ziemne, roboty w zakresie obrzeży i nawierzchni, montaż ławek – małej architektury, oczyszczenie i impregnacja elementów piaskowca, oczyszczenie i impregnacja pomnika, wymiana palników gazowych, … Czytaj dalej

Od 19 kwietnia b.r. w ramach realizacji wniosku grantowego pt. „Festiwal Regionalizmu w Dąbrowie Tarnowskiej” w Szkole Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej została przygotowana wystawa rękodzieła ludowego. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Radgoszczy udostępniły uczniom, rodzicom, nauczycielom i mieszkańcom miasta stoisko prezentujące rękodzieło ludowe (rzeźba, malarstwo, różnego rodzaju … Czytaj dalej

19 maja 2022 roku w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie odbył się Małopolski Przegląd Teatrów Lalkowych o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki. Była to 35. jubileuszowa edycja. W przeglądzie zaprezentowały się teatry skupiające młodzież do lat 16, działające w szkołach, instytucjach kultury oraz z stowarzyszeniach teatralnych z terenu województwa małopolskiego. Komisja … Czytaj dalej

1 Czerwca  „Dzień Dziecka” to jedno ze  świąt wpisanych do światowego kalendarza i jedno z najprzyjemniejszych świąt w roku. Wszystkie dzieci czekają na nie z niecierpliwością. To dobra okazja do przekazania najlepszych życzeń naszym najmłodszym mieszkańcom. Z tej okazji wszystkim Dzieciom – tym małym, średnim i dużym składamy najserdeczniejsze życzenia. Życzymy … Czytaj dalej

Strona 3 z 3123