Dzienne archiwum: 6 lipiec 2022

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej ogłasza otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w roku 2022 przez organizacje pozarządowe i podmioty, o którym mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W niedzielę 26 czerwca 2022 roku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się Festyn Charytatywny, zorganizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,,Pomocna Dłoń’’ w Dąbrowie Tarnowskiej. Dochód z festynu zostanie przeznaczony na urządzenie ogrodu sensorycznego przy Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Sutkowie. Patronat honorowy nad festynem objęli: Poseł … Czytaj dalej