Dzienne archiwum: 13 listopad 2022

W dniu 09.11.2022 w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej wraz ze Skarbnikiem Gminy podpisali umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Kompleksowe unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w gminach subregionu tarnowskiego”. W ramach głównych działań przewiduje się w projekcie: