Miesięczne archiwum: grudzień 2022

Gmina Dąbrowa Tarnowska otrzymała dofinansowanie na realizację Grantu 3 w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne RPO WM na lata 2014-2020 na zajęcia … Czytaj dalej

„Lokalne partnerstwo ds. wody w Małopolsce – teraźniejszość i przyszłość” – to myśl przewodnia, która zgromadziła 14 grudnia br. uczestników konferencji o tym właśnie tytule. Na wspólne zaproszenie I wicewojewody małopolskiego Ryszarda Pagacza oraz dyrektora Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach Dominika Paska, odpowiedzieli licznie przedstawiciele jednostek samorządowych, a także instytucji … Czytaj dalej

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej zaprasza do zapoznania się z projektem uchwały i informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie zmiany „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dąbrowa Tarnowska na rok 2023”.

Promocja książki Sławomira Batora pt. „Dąbrowa Tarnowska w legendach i opowiadaniach” była dużym wydarzeniem dla społeczności lokalnej, pokazującym zwycięstwo kultury słowa nad niekorzystną grudniową aurą. Spotkanie autorskie zorganizowane przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego, Miejską Biblioteką Publiczną im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej i Dąbrowski Dom Kultury … Czytaj dalej

Od kilkunastu miesięcy działa w Kinie „Sokół” cyklicznie – średnio raz w miesiącu – klub dyskusyjny „Sokole Oko”. Formuła przewiduje wspólne oglądanie filmów, stanowiących ciekawy materiał do rozmowy. Repertuar jest wybierany kolegialnie, na podstawie kilku propozycji moderatora – Pawła Chojnowskiego, który wygłasza też za każdym razem krótkie … Czytaj dalej

XV Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego „Płomień 2022” im. Jerzego Brauna został rozstrzygnięty. W niedzielne popołudnie 11 grudnia sala kinowa DDK wypełniła się – jak zwykle – po brzegi. Nie starczyło miejsc siedzących dla wszystkich, którzy chcieli podziwiać laureatów w ich mistrzowskich wykonaniach. Robili to więc na stojąco, … Czytaj dalej

Mikołaj jakiego jeszcze nie było zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich w Morzychnie. Ten wyjątkowy dzień jakim jest wspomnienie świętego Mikołaja był pełen wrażeń dla społeczności wsi Morzychna. Aż do późnych  godzin nocnych w blasku przepięknie ubranego w kolorowe światełka ciągnika Pana Grzegorza Szwieca i przyczepy wraz … Czytaj dalej

13 grudnia 1981 r., formalnie decyzją Rady Państwa (antydatowaną na 12 grudnia), a faktycznie na polecenie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, wprowadzono w Polsce stan wojenny. W nocnej operacji z 12 na 13 grudnia wzięło udział ponad 30 tys. funkcjonariuszy MSW i ponad 70 tys. żołnierzy. Powołano Wojskową Radę Ocalenia Narodowego … Czytaj dalej

Drodzy mieszkańcy! Ze względu na obfite opady śniegu i zamiecie śnieżne, akcja zimowego utrzymania gminy, która rozpoczęła się wczoraj (niedziela, 12 grudnia) trwa nieprzerwanie. W pierwszej kolejności prace związane z odśnieżaniem prowadzone są na jezdniach ulic stanowiących dojazd do szpitala, placówek medycznych, policji, placówek oświatowych i obiektów sakralnych.

Burmistrz  Dąbrowy Tarnowskiej przypomina firmom, instytucjom i osobom prywatnym o obowiązku odśnieżania i zwalczania śliskości chodników oraz usuwania nawisów śnieżnych. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2022 poz. 2519 ze zm.) właściciele nieruchomości … Czytaj dalej

Dzień Praw Człowieka obchodzony jest co roku 10 grudnia – w dniu, w którym Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło w 1948 roku Powszechną Deklarację Praw Człowieka (PDPCz). Powszechna Deklaracja Praw Człowieka jest dokumentem przełomowym, który głosi niezbywalne prawa, które przysługują każdemu jako istocie ludzkiej … Czytaj dalej

Gmina Dąbrowa Tarnowska  otrzymała na ten rok szkolny dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację wycieczek przez  szkoły podstawowe  w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą ,,Poznaj Polskę” w wysokości 62 162 zł. Przyznawane przez Ministra środki finansowe przeznaczane były na dofinansowanie 8 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi … Czytaj dalej

7 grudnia br. podczas Gali w krakowskiej TAURON Arenie Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski odebrał dyplom przyznany naszej gminie w Rankingu Gmin Województwa Małopolskiego 2022. Nasza Gmina znalazła się wśród 22 najlepszych Samorządów w Małopolsce spośród 182 gmin Województwa Małopolskiego.

Po dwóch latach przerwy do szkół podstawowych naszej gminy wróciły turniejowe rozgrywki gry w „Dwa ognie” dla uczniów klas 1 – 3. Stawką Turnieju był puchar Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej. Do zabawy i współzawodnictwa w środę, 23 listopada, zgłosiło się 6 drużyn ze szkół: Smęgorzów, Gruszów Wielki, Lipiny, … Czytaj dalej

„10 lat minęło jak jeden dzień…” to motto otwierające Jubileusz 10 – lecia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy, 1 grudnia 2022r. Świętowanie Jubileuszu rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą, której przewodził kapelan osób niepełnosprawnych ks. Sławomir Mrózek. Wszystkich przybyłych gości na Jubileusz powitała dyrektor Środowiskowego … Czytaj dalej

Dąbrowski Dom Kultury uhonorował milusińskich w sobotni poranek na spotkaniu współorganizowanym ze Spółdzielnią Mieszkaniową, ale to nie wszystko w ramach atrakcji mikołajowych! Poprawiny były w patronalnym dniu świętego Mikołaja w Kinie „Sokół”, przy okazji najnowszej animacji ze Studia Walta Disneya – „Dziwnego świata”.

300 dzieci w wieku 3-10 lat wzięło udział w spotkaniu ze św. Mikołajem, które zostało zorganizowane w Ośrodku Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej przez Dąbrowski Dom Kultury i Spółdzielnię Mieszkaniową. Dzieciaki otrzymały wielkie paczki pełne słodkości, ufundowane również dzięki pomocy sponsorów: Rady Osiedla nr 2 (Przewodniczący Marcin … Czytaj dalej

Od dnia 19 grudnia br. rozpocznie się transport węgla po preferencyjnej cenie 1980 zł za tonę dla mieszkańców gminy Dąbrowa Tarnowska. Procedura sprzedaży: najpierw złożony wniosek jest weryfikowany. Urząd przede wszystkim sprawdza czy wnioskodawca jest uprawniony do preferencyjnego zakupu węgla oraz czy złożył wymagane oświadczenia, o negatywnym … Czytaj dalej

6 grudnia w dniu wspomnienia św. Mikołaja do podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 i nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej zawitali z prezentami: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Dawid Więcek Pełnomocnik ds. alkoholowych Gminy Dąbrowa Tarnowska i Bernadetta Mrówka Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Tarnowskiej.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Dąbrowski Dom Kultury zapraszają na promocję książki autorstwa Sławomira Batora pt. “Dąbrowa Tarnowska w legendach i opowiadaniach”, która odbędzie się 13.12.2022 r. (wtorek) o godz. 17:00 w Restauracji Hotelu Cristal Park w Dąbrowie Tarnowskiej.

Strona 2 z 3123