Dzienne archiwum: 11 styczeń 2023

Zainteresowane osoby zobowiązane są złożyć na adres skrzynki e-PUAP Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej: /4t4n0gv8y2/skrytka oświadczenie w tym zakresie ze wskazaniem osobistego adresu elektronicznego e-PUAP w nieprzekraczalnym terminie do 27 stycznia 2023 r. W przypadku braku możliwości doręczenia nakazów podatkowych poprzez system e-PUAP, nakazy doręczy sołtys lub upoważniona … Czytaj dalej

Sesja fotograficzna koncertu “Na góralską nutę” wykonana przez państwo Jadwigę i Witolda Sosin – Studio Obrazu w Dąbrowie Tarnowskiej.