Dzienne archiwum: 10 listopad 2023

Ogłaszamy nabór projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Tarnowska. Potrzeba dokonania aktualizacji programu wynika z raportu z przeprowadzonej ewaluacji śródokresowej Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Tarnowska.   Istotą aktualizacji całego dokumentu, w tym listy projektów rewitalizacyjnych jest także nowa … Czytaj dalej

Zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej, mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Mają również obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą … Czytaj dalej

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej od lat współpracuje z licznymi instytucjami i placówkami z miasta i terenu, a wynikami takich działań są m.in. wystawy. I właśnie taka wieloletnia kooperacja ze Szkołą Podstawową nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej zaowocowała tej jesieni przygotowaną przez Oddział dla Dzieci, prezentacją części prac, … Czytaj dalej

Szanowni Państwo, dla poprawy pewności zasilania Klientów oraz dla przeciwdziałania awariom infrastruktury energetycznej, TAURON Dystrybucja prowadzi prace, które wiążą się z koniecznością czasowego wyłączenia energii elektrycznej. Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej dla obszaru: Dąbrowa Tarnowska