Już od prawie ćwierć wieku 3 grudnia obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Ustanowione w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ święto ma służyć informowaniu i edukowaniu o sytuacji ludzi z niepełnosprawnością. Ma także zachęcić do lepszej integracji osób zdrowych, z tymi, którzy codziennie mierzą się z wynikającymi z niepełnosprawności ograniczeniami. Obchody skupiają się na zaakcentowaniu tego, że niepełnosprawni powinni cieszyć się pełnią praw człowieka w każdym ich aspekcie – społecznym, ekonomicznym, kulturowym, politycznym. Dzisiejsze święto osób z niepełnosprawnościami nie pozwala zapomnieć o tym, że osoby niepełnosprawne wciąż napotykają bariery, czy to architektoniczne, czy też związane z mentalnością.

Według Światowej Organizacji Zdrowia niepełnosprawni to co najmniej 10% populacji. Z danych Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wynika, że liczba ta w Polsce wynosi prawie 5 milionów mieszkańców, a więc ponad 12% ludności. Pełnosprawni często nie dostrzegają trudności, które czyhają na osoby z niepełnosprawnością. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ma zwrócić uwagę na to, że czasem brak poręczy, zbyt wysoki chodnik, zepsuta winda czy niedostosowana toaleta mogą pozbawić niektórych z nas szansy na normalne, pełnoprawne funkcjonowanie.

Wykorzystano informacje z portalu www.zdrowie.gazeta.pl

3 grudnia 3 grudnia   Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych