Na wniosek Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego Gmina Dąbrowa Tarnowska otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. W roku 2018 Wojewoda Małopolski podjął decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego 2 szkołom prowadzonym przez Gminą Dąbrowa Tarnowska.

 Szczegółowe informacje o dofinansowaniu szkół:

Szkoła Kwota wsparcia Wkład własny z budżetu gminy Całkowity koszt zakupu pomocy dydaktycznych
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej 14 000,00 3 500,00 17 500,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gruszowie Wielkim 14 000,00 3 500,00 17 500,00
28 000,00 7 000,00 35 000,00

Głównym celem Programu „Aktywna tablica” jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Celami szczegółowymi Programu są:

  • wyposażenie lub doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK);
  • zapewnienie uczniom z zakwalifikowanych do Programu szkół dostępu do pomocy dydaktycznych, które będą wykorzystywane na zajęciach do kształcenia kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie posługiwania się TIK oraz do rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych;
  • zapewnienie uczniom szkół zakwalifikowanych do Programu a także ich nauczycielom, szkoleń umożliwiających efektywne korzystanie z tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultrakrótkoogniskowych, głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, interaktywnych monitorów dotykowych.

Pozostałe szkoły prowadzone przez Gminę Dąbrowa Tarnowska również realizowały program „Aktywna tablica” w ubiegłym roku szkolnym. Całkowity koszt zadania wyniósł 70 000,00.

Szkoła Kwota wsparcia Wkład własny z budżetu gminy Całkowity koszt zakupu pomocy dydaktycznych
PSP1 14 000,00 3 500,00 17 500,00
PSP2 14 000,00 3 500,00 17 500,00
PSP3 14 000,00 3 500,00 17 500,00
PSP Smęgorzów 14 000,00 3 500,00  17 500,00
56 000,00 14 000,00 70 000,00

aktywna tablica irs 1920x775 35 000 zł na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica”