13 grudnia o godz. 19:30 symboliczne świece zapłoną dla uczczenia pamięci osób, które w tę grudniową noc 1981 roku zapłaciły wysoką cenę za przywiązanie do ideałów niepodległości i demokracji. Kampania „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności” to nawiązanie do gestu solidarności, jaki wobec Polaków żyjących w czasie stanu wojennego wykonali tłumnie mieszkańcy wolnego świata. Ówczesny Prezydent USA Ronald Reagan wezwał wówczas do postawienia w oknach symbolicznych świateł. Niech płomień milionów świec w amerykańskich domach będzie świadectwem, że światła wolności nie uda się zgasić – zwrócił się do Amerykanów w bożonarodzeniowym orędziu Reagan.

W Wigilię Bożego Narodzenia 1981 roku świece zapłonęły zarówno w oknach Białego Domu, jaki Pałacu Apostolskiego w Watykanie. W podobny sposób swój sprzeciw wobec brutalnej polityki komunistycznych władz wyrażali Polacy w kraju.

stan wojenny 38. rocznica wprowadzenia stanu wojennego   zapal światełko wolności

Stan wojenny został wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polski na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Było to działanie niezgodne z Konstytucją Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r., nie czekając nawet na formalne uchwalenie przez Radę Państwa dekretu o stanie wojennym, grupy funkcjonariuszy MO i SB przystąpiły do zajmowania siedzib regionalnych “Solidarności” oraz zatrzymywania jej działaczy. Większość Polaków o wprowadzeniu stanu wojennego dowiedziała się z radiowo-telewizyjnego wystąpienia gen. Jaruzelskiego. Działalność większości organizacji społecznych – w tym wszystkich związków zawodowych – została zawieszona. Zawieszono również większość tytułów prasowych. Z gazet centralnych wydawano jedynie “Trybunę Ludu” i “Żołnierza Wolności”, a w terenie kilka lokalnych dzienników Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Zapal Światło Wolności 38. rocznica wprowadzenia stanu wojennego   zapal światełko wolności

Wśród internowanych 13 grudnia znalazła się większość przywódców “Solidarności” z Lechem Wałęsą na czele. Łącznie, w całym okresie stanu wojennego, internowano w 49 ośrodkach blisko 10 tys. ludzi. Na ulice największych miast skierowano 70 tys. żołnierzy i 30 tys. milicjantów, których wyposażono w kilka tysięcy czołgów, transporterów opancerzonych i wozów bojowych. Część z nich wzięła udział w pacyfikacji kilkudziesięciu zakładów pracy, w których doszło do strajków okupacyjnych. Najbardziej dramatyczny przebieg miała akcja milicji i wojska w Kopalni “Wujek”, gdzie zastrzelono 9 górników.
Na podstawie dekretu o stanie wojennym wprowadzono m.in. oficjalną cenzurę korespondencji, zawieszono podstawowe prawa obywatelskie oraz wprowadzono tryb doraźny w sądach. Szczególnie dolegliwe dla ludności stało się przerwanie łączności telefonicznej, co w niektórych ośrodkach trwało aż do stycznia 1982 r.
W Warszawie, Krakowie, Łodzi i Gdańsku oraz w kilku innych ośrodkach, doszło też w grudniu 1981 r. do demonstracji ulicznych. Demonstracje organizowane były także w 1982 roku, a największe z nich odbyła się w rocznice podpisania porozumień sierpniowych 31 sierpnia 1982 roku w. Tego dnia demonstrowano aż w 66 miastach. Niektórym z zatrzymanych uczestników zamieszek, a przede wszystkim przywódcom strajków, urządzano procesy w trybie przyspieszonym. Zapadały w nich wyroki od kilku miesięcy do 10 lat więzienia.

29 rocznica ogłoszenia stanu wojennego w Polsce 38. rocznica wprowadzenia stanu wojennego   zapal światełko wolności

W trakcie jego trwania z rąk milicji oraz SB zginęło kilkadziesiąt osób. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku.

13 grudnia – wprowadzenie stanu wojennego 38. rocznica wprowadzenia stanu wojennego   zapal światełko wolności