Na wniosek Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego Gmina Dąbrowa Tarnowska otrzymała dofinansowanie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Wojewoda Małopolski podjął decyzje o przyznaniu wsparcia finansowego 5 szkołom prowadzonym przez Gminą Dąbrowa Tarnowska.

Szkoła Kwota wsparcia Wkład własny z budżetu gminy Całkowity koszt zakupu książek
SP1 12 000,00 3 000,00 15 000,00
SP2 12 000,00 3 000,00 15 000,00
SP3 12 000,00 3 000,00 15 000,00
SP Smęgorzów 4 000,00 1 000,00  5 000,00
SP Gruszów Wielki 12 000,00 3 000,00 15 000,00
52 000,00 13 000,00 65 000,00

W ramach projektu szkoły zakupią nowości wydawnicze oraz przeprowadzą szereg działań, takich jak

 1. podjęcie współpracy z bibliotekami publicznymi lub publicznymi bibliotekami pedagogicznymi, obejmującej:
  a) planowanie zakupów książek,
  b) wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo,
 2. zorganizowanie w ciągu roku szkolnego wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem uczniów,
 3. uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami,
 4. zorganizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej,
 5. dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich,
 6. uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

%foto UMDT %foto UMDT