Po niemiecko-rosyjskiej agresji na Polskę w 1939 roku Polacy podjęli walkę z agresorami a potem okupantami. Najpierw walczyli na froncie, później w ramach podziemnego państwa.
Mija dziś 78. rocznica powołania Armii Krajowej, która powstała 14 lutego 1942 r. w wyniku przekształcenia Związku Walki Zbrojnej. W skład tej największej i najlepiej zorganizowanej formacji wojskowej powstałej na terenie okupowanej Europy weszło ok. 200 organizacji, a jej komendantem głównym został gen. Stefan Rowecki „Grot”.
AK była zakonspirowaną siłą zbrojną polskiego podziemia, działającą pod okupacją niemiecką i sowiecką państwa polskiego w granicach sprzed 1 września 1939 r. oraz poza nimi. Była najsilniejszą i najlepiej zorganizowaną armią podziemną z działających w tamtym czasie w Europie

AK 14 02 1942 78 lat temu powstała Armia Krajowa – Armia Polskiego Państwa PodziemnegoWalcząca o wolną Polskę Armia Krajowa była fenomenem na skalę światową. W chwili największej zdolności bojowej, latem 1944 roku, siły Armii Krajowej liczyły około 380 tysięcy żołnierzy i oficerów. Celem Armii Krajowej było prowadzenie oporu zbrojnego i przygotowanie armii podziemnej do planowanego ogólnokrajowego powstania („Akcja Burza”), które miało wybuchnąć na ziemiach polskich w momencie militarnego załamania się III Rzeszy.

Organem dowodzenia AK była Komenda Główna, która dzieliła się na wydziały ściśle wojskowe oraz komórki specjalne, jak Biuro Informacji i Propagandy (BIP), Kierownictwo Dywersji (Kedyw) i inne.

Kolejnymi dowódcami AK byli: gen. Stefan Rowecki „Grot”, gen. Tadeusz Komorowski „Bór”, gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek”.

PPW8 78 lat temu powstała Armia Krajowa – Armia Polskiego Państwa PodziemnegoPPW6 78 lat temu powstała Armia Krajowa – Armia Polskiego Państwa Podziemnego PPW9 78 lat temu powstała Armia Krajowa – Armia Polskiego Państwa Podziemnego

PolskiePaństwoPodziemne 78 lat temu powstała Armia Krajowa – Armia Polskiego Państwa PodziemnegoStruktura AK 78 lat temu powstała Armia Krajowa – Armia Polskiego Państwa Podziemnego

AK powołała wojskowe sądy specjalne dla sądzenia osób popełniających przestępstwa: zdrady, szpiegostwa, denuncjacji, prześladowania ludności polskiej i czyny godzące w bezpieczeństwo AK. Struktura terytorialna AK opierała się na podziale na: wielkie obszary (odpowiednik regionów), w ramach których działały okręgi (odpowiednik województw), które były podzielone na obwody (odpowiednik powiatów). Na czele jednostek terytorialnych AK stali komendanci.

 Przysięga AK 78 lat temu powstała Armia Krajowa – Armia Polskiego Państwa PodziemnegoPrzyjmowani żołnierze Armii Krajowej składali przysięgę następującej treści:
W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało.
Tak mi dopomóż Bóg.

Przyjmujący odpowiadał:
– Przyjmuję Cię w szeregi Armii Polskiej, walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie Ojczyzny. Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie twoją nagrodą. Zdrada karana jest śmiercią.