Belweder będzie otwarty w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w dniu 9 września (sobota) w godzinach 11.00-17.00. Tego dnia wszystkim, którzy odwiedzą Rezydencję Prezydenta RP – Belweder, zostaną udostępnione miejsca związane z najważniejszymi wydarzeniami historycznymi i współczesnymi Polski. Zwiedzić będzie można m.in. zrekonstruowany Gabinet Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie Naczelnik Państwa i Wódz Naczelny obmyślał plany, które przyniosły odrodzonej Rzeczypospolitej zwycięstwo w 1920 roku.

To już dwudziesta piąta edycja Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce. W tym roku odbywają się one pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”. Idea Europejskich Dni Dziedzictwa narodziła się 3 października 1985 roku w Grenadzie w Hiszpanii podczas II Konferencji Rady Europy. Wtedy po raz pierwszy bezpłatnie udostępniono zwiedzającym obiekty, do których dostęp był dotychczas ograniczony. Ponieważ inicjatywa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, zainspirowało to  w 1991 roku Radę Europy do ustanowienia Europejskich Dni Dziedzictwa. Polska włączyła się do tej akcji w 1993 roku.

%foto UMDT  %foto UMDT

Uwaga: wejście do Belwederu odbywać s

ię będzie od strony pomnika Józefa Piłsudskiego. Każdy zwiedzający musi posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem. Na teren obiektu nie można wnosić niebezpiecznych przedmiotów oraz pojemników z płynami.

Źródło: www.prezydent.pl