Przystąpiono do wykonania zadania pn.: Odbudowa alejek w parku miejskim wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Dąbrowie Tarnowskiej. Zadanie to otrzymało dofinansowanie w 100% z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego poprzez Lokalna Grupę Działania PROWENT z Mielca, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.
Na zlecenie Stowarzyszenia Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego, zgodnie z projektem, pozwoleniami dokonana będzie wymiana nawierzchnia alejki parkowej o długości ok. 150 mb. z istniejącej, zniszczonej nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię betonową.

Zakres zadania obejmuje m.in.: wykonanie prac rozbiórkowych związanych z usunięciem starej, zdegradowanej nawierzchni asfaltowej, wykonanie podbudowy i zabezpieczenia drzew otaczających alejkę, położenie nawierzchni betonowej i wykonania nasypów wraz z zagospodarowaniem otoczenia, montaż ławek parkowych.
Wykonawcą tego zadania będzie Firma Usługi Budowlane Andrzeja Włodarczyka z Gruszowa Małego. Całość zadania za kwotę 49.955,76 zł będzie ma zostać wykonana do 14 grudnia br.

01 IMG 20221019 122543 Alejki w dąbrowskim parku będą odnowione 02 IMG 20221019 122550 Alejki w dąbrowskim parku będą odnowione 03 IMG 20221019 122803 Alejki w dąbrowskim parku będą odnowione 04 IMG 20221019 122810 Alejki w dąbrowskim parku będą odnowione 05 IMG 20221019 122825 Alejki w dąbrowskim parku będą odnowione 06 IMG 20221019 123836 Alejki w dąbrowskim parku będą odnowioneloga PROWENT Alejki w dąbrowskim parku będą odnowione