Drodzy Mieszkańcy Gminy Dąbrowa Tarnowska,

Ponad tydzień temu zmienił się tryb życia i tryb pracy w naszym kraju. Zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem COVID-19 dotyczy nas wszystkich, nawet tych, którzy nie zachorują. Nie wiemy kto może przenosić wirusa bezobjawowo, nie ma też osób, które byłyby całkowicie odporne. Każdy z nas może zachorować i nikt nie wie, jak będzie przebiegała choroba w jego przypadku. Dlatego też apeluję do Was – Drodzy Mieszkańcy o pozostanie w domach i ograniczenie jakichkolwiek kontaktów społecznych do niezbędnego minimum. Niech każdemu z nas przyświeca teraz hasło: ZOSTAŃ W DOMU – ZACHOWAJ SIĘ ODPOWIEDZIALNIE – CHROŃ SIEBIE I INNE OSOBY!

Słowa te kieruję dzisiaj, kiedy pierwszy przypadek choroby COVID-19  został wykryty na terenie naszej Gminy, kiedy też na terenie naszej Gminy jest coraz więcej osób objętych kwarantanną.

Dziękuję Wszystkim – Służbom oraz Mieszkańcom za dotychczasowe zaangażowanie i dyscyplinę w zakresie przeciwdziałania i walki z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem COVID-19.

Na niebezpieczeństwa związane z utratą zdrowia lub życia szczególnie narażone są osoby starsze. Dlatego ważne jest by pozostawały bezpieczne w swoich domach. Ważne, aby osoby starsze mogły teraz liczyć na pomoc swoich bliskich, czy sąsiadów lub znajomych w zakupach, czy innych istotnych sprawach. Dlatego odpowiadajmy na prośbę o pomoc lub ją zaoferujmy, jeśli wiemy, że ktoś z naszego otoczenia może jej potrzebować. Pamiętajmy, żeby udzielać pomocy z zachowaniem jak największych środków ostrożności.

Do rodziców apeluję o rozwagę i dopilnowanie, by dzieci i młodzież przebywały w swoich domach. Chociaż dzieci i młodzież przechodzą zarażenie koronawirusem zazwyczaj łagodnie, mogą być jego nosicielami i przyczyniać się do wzrostu zachorowań w danym mieście czy regionie. To nie jest czas na organizowanie spotkań, czy nawet rodzinnych przyjęć. To także nie jest czas do wspólnych dziecięcych zabaw na placu zabaw, mimo, że pogoda będzie do tego zachęcać. To jest czas na pozostanie w domu, by chronić siebie i innych przez zarażeniem.

Wszyscy parafianie proszeni są o skorzystanie z dyspensy biskupa diecezjalnego oraz zastosowanie się do próśb księży proboszczów, by na msze święte przychodziły tylko osoby je zamawiające lub te, których odprawiane intencje bezpośrednio dotyczą. Bezwzględnie należy przestrzegać zaleceń higienicznych i mądrze, a także z sercem rozważyć bezpieczeństwo osób konsekrowanych, które udzielają sakramentów.

Robiąc potrzebne zakupy myślmy o bezpieczeństwie osób pracujących w branży spożywczej, drogeriach, aptekach i sektorze najpotrzebniejszych usług oraz o bezpieczeństwie innych klientów i naszym własnym. Zachowujmy odstępy, dezynfekujmy ręce i unikajmy dotykania innych osób czy towaru. Podczas zakupów pieczywa i innych produktów, które nie są opakowane użyjmy jednorazowych rękawiczek, a następnie wyrzućmy je do kosza, tak by nie stanowiły potencjalnego zagrożenia dla innych.

Pamiętajmy, że każdy nowy przypadek zachorowania stanowi obciążenie dla służby zdrowia, dla szpitali i całego systemu lecznictwa, a w konsekwencji dla nas samych i naszych bliskich. Lekarze i personel medyczny aktualnie pracują bardzo intensywnie, szanujmy ich pracę i także dołóżmy wszelkich starań, aby uniknąć zachorowania.

Bądźmy odpowiedzialni za siebie i za inne osoby. Zróbmy wszystko co w naszej mocy, żeby nie być ogniwem w rozprzestrzenianiu się tej epidemii. Osoby objęte kwarantanną proszone są o bezwzględne jej przestrzeganie dla dobra siebie i innych osób z otoczenia. Pamiętajmy o rzetelnym informowaniu naszych służb medycznych, korzystajmy z porad telefonicznych celem uniknięcia bezpośredniego kontaktu. Przestrzegajmy zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego  i śledźmy komunikaty w mediach i na stronach internetowych Urzędu Gminy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny.

Informuję Szanownych Mieszkańców, że Urząd Miejski pracuje, jednak załatwiane są na obecną chwilę jedynie sprawy najpilniejsze. Bezpośrednio mieszkańców do odwołania nie obsługujemy W każdym przypadku proszę o kontakt telefoniczny i wcześniejsze uzgodnienie wizyty, jeśli to będzie możliwe.

Zagrożenie pandemią minie za jakiś czas. Nie wiemy kiedy, ale każda epidemia kiedyś się skończy. Wiele zależy od nas samych, jak przetrwamy ten czas.

Chcemy, by wszyscy z nas mieli szanse doczekania tej pięknej, szczęśliwej chwili. By nikogo nie zabrakło… Dlatego apeluję o mądre decyzje i zachowania sprzyjające zdrowiu wszystkich Mieszkańców Naszej Gminy.

Wszystkim życzę zdrowia i jak najszybszego pokonania zagrożenia epidemiologicznego.

 Z serdecznymi  pozdrowieniami
/-/ Krzysztof Kaczmarski
Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej

UMDT COVID19 zostań w domu Apel Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej o pozostanie w domu< />ZOSTAŃ W DOMU – ZACHOWAJ SIĘ ODPOWIEDZIALNIE  CHROŃ SIEBIE I INNE OSOBY!