Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej informuje, że 30.11.2022 zakończy się nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w Dąbrowie Tarnowskiej realizowanych przez SIM Małopolska sp. z o.o. przy współudziale Gminy Dąbrowa Tarnowska.

SIM Małopolska oferuje atrakcyjne cenowo mieszkania na stabilny najem z możliwością dojścia do własności. Zamieszkaj w energooszczędnym nowoczesnym budynku. Złóż wniosek i stwórz swój prawdziwy dom!

Informacja na temat dostępnych lokali mieszkalnych: www.simmalopolska.pl/inwestycje

Informacja o ogłoszeniu naboru: http://www.dabrowatar.pl/rozpoczeto-nabor-wnioskow-o-zawarcie-umowy-najmu-lokali-mieszkalnych-w-ramach-sim-malopolska/

Termin naboru: Od 12.09.2022 roku do dnia 30.11. 2022 roku

Termin zakończenia inwestycji: 2024 rok

Wzór wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego: https://bip.malopolska.pl/umdabrowatarnowska,a,2160978,zarzadzenie-nr-26213242022-burmistrza-dabrowy-tarnowskiej-z-dnia-09-wrzesnia-2022-r-w-sprawie-oglosz.html

Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie, na której powinno znajdować się nazwisko wnioskodawcy i wskazanie, że koperta zawiera wniosek o zawarcie umowy najmu, w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Dowiedz się więcej w Urzędzie Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej.

Dabrowa Tarnowska Atrakcyjne cenowo mieszkania na wynajem z możliwością dojścia do własności w Gminie Dąbrowa Tarnowska. Wkrótce zakończenie naboru!