Gmina Dąbrowa Tarnowska została doceniona przez Krajową Agencje Poszanowania Energii z Warszawy za prowadzone działania na rzecz poprawy jakości powietrza. W ramach uznania naszą gminę 26 października w godzinach od 15:00 do 19:00 odwiedzi autobus energetyczny – mobilne centrum edukacyjno-informacyjne przeciwdziałania zmianom klimatu. Eksperci jeżdżący autobusem tworzą grupę doradczą, która oferuje nieodpłatną, niezależną i najbardziej aktualną wiedzę na tematy związane ze zmianami klimatu i efektywnością energetyczną. Wydarzenie jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy, w szczególności jednak chcemy zwrócić uwagę na potrzeby i problemy osób z domów jednorodzinnych związane z potrzebą przeprowadzenia działań termomodernizacyjnych.

Informacje na temat autobusu są dostępne na stronie: http://autobusenergetyczny.pl/
Wydarzenie wpisuje się w realizowany przez Gminę Dąbrowa Tarnowska projekt LIFE pn.: „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze / Implementation of Air Quality Plan for Małopolska Region – Małopolska in a healthy atmosphere” LIFE IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021

Opracowanie: Szymon Lichorobiec – Ekodoradca Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej