Piątek 15 września 2017 r. był dniem nadania stopnia oficerskiego dla mieszkańca Smęgorzowa pana Władysława Ryczka. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz awansował zasłużonego dla Armii Krajowej żołnierza w stanie spoczynku na stopień kapitana. Nominację wręczył Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Tarnowie mjr Wiesław Maciejowski. Gratulacje i okolicznościowy upominek dla kpt. Ryczka wręczył Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski. Na uroczystości, która odbywała się w domu odznaczonego obecni byli także: Maria Pietracha – Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Koło Szczucin, przedstawiciele Stowarzyszenia Jednostka Strzelecka „Strzelec” sierż. ZS Krzysztof Stalmach i ppor. rez. Bernadetta Ryczek.

Urodzony w 1925 roku w Smęgorzowie Władysław Ryczek był żołnierzem Armii Krajowej w czasie II wojny światowej. Prowadził działalność konspiracyjną zarówno w czasie wojny, jak i po jej zakończeniu, nie akceptując władzy systemu komunistycznego. Pan Władysław był jednym z uczestników akcji uwolnienia 80 żołnierzy Armii Krajowej osadzonych w dąbrowskim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego. Za te zasługi i swoją wojenną przeszłość został odznaczony wyższym stopniem oficerskim. Władysław Ryczek jest wieloletnim Prezesem Światowego Koła Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Smęgorzowie. Należy do coraz mniej licznego grona naocznych świadków wydarzeń II wojny i trudnych czasów powojennych, których świadectwo ma ogromną wartość historyczną.

Samorząd Gminy Dąbrowa Tarnowska życzy kpt. Władysławowi Ryczkowi długich lat spędzonych w dobrym zdrowiu i w gronie rodzinnym oraz wszelkiej pomyślności.